Vahingonaiheuttamismielessä tehdyt perättömät vaarailmoitukset voitiin tuomita petosrikoksina

11.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:5 Petos – Perätön vaarailmoitus – Tietomurto – Identiteettivarkaus – Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Tahallisuus – Oikeudenkäynnin kesto

Kysymys siitä, voitiinko A:n syyksi käräjäoikeudessa luetut teot arvioida petosrikoksiksi ja törkeäksi tietomurroksi siitä huolimatta, että hänen menettelynsä olisi ollut mahdollista katsoa myös perättömiksi vaarailmoituksiksi ja identiteettivarkaudeksi, joiden osalta syyteoikeus oli vanhentunut. Kysymys myös tahallisuuden täyttymisestä petosrikoksissa ja oikeudenkäynnin kestosta.

Nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa perättömällä vaarailmoituksella on väitetysti pyritty aiheuttamaan konkreettista vahinkoa, ei teko tulisi rikosoikeudellisesti riittävästi arvioiduksi soveltamalla vain perätöntä vaarailmoitusta koskevaa rikoslain säännöstä.

Edeltä ilmenevin tavoin oikeudenkäynti on kestänyt hyvin pitkään. Punnittuaan keskenään rikoslain 6 luvun 7 §:n 3 kohdassa tarkoitetun kohtuullistamisperusteen puolesta ja vastaan esitettyjä seikkoja hovioikeus päätyy siihen, että vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, ja rikosten tekemisestä kuluneelle huomattavan pitkälle ajalle on siten käräjäoikeuden katsomin tavoin annettava merkitystä rangaistusta lieventävänä seikkana.

Hel­HO:2022:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments