Edustajakanteen nostaminen mahdollista kesäkuusta alkaen

20.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajansuoja vahvistuu kesällä, kun edustajakanteen nostaminen tulee mahdolliseksi. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti uudistusta koskevat lait tänään.

Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Edustajakanne parantaa näin kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. 

Edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja, liikennettä tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. 

Myös kuluttajajärjestö tai viranomainen voivat panna vireille kanteen kuluttajien puolesta. Tällöin yksittäiset kuluttajat eivät joudu toimimaan asiassa yksin.

Lait tulevat voimaan kesäkuun 25. päivä 2023.

Edustajakanteen nostaminen mahdollista kesäkuusta alkaen

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments