KKO tutkii täyt­tyi­vät­kö edel­ly­tyk­set sil­le, että työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä

7.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa

Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt Pa­pe­ri­lii­tol­le va­li­tus­lu­van asias­sa, jos­sa on ky­sy­mys sii­tä, täyt­tyi­vät­kö lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set sil­le, että Pa­pe­ri­liit­to ry:n työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä.

Käräjäoikeus määräsi tammikuussa 2022 UPM:n hakemuksesta Paperiliiton sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistetun lakon tiettyjen, UPM:n yksilöimien tehtaiden kohdalla kriittisinä pitämien töiden osalta. Turvaamistoimimääräys perustui siihen, että lakko olisi vaikuttanut tehdaspaikkakuntien kaukolämmön tuottamiseen ja jakeluun sekä tiettyjen jätevesien käsittelyyn, mistä käräjäoikeus katsoi aiheutuvan vaaraa hengelle, terveydelle ja ympäristölle. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments