AOA:lta huomautus ja hyvitysesitys Vantaan sosiaalitoimelle huostaanotetun lapsen kadotettua äidinkielensä

5.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelijat pyysivät asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa oikeusasiamiestä tutkimaan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lastensuojelun menettelyä erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välisen yhteydenpidon toteuttamisessa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, lapsen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamisessa ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelun laiminlyömisessä.

Kantelun mukaan kyse on erityisesti lastensuojeluviranomaisen laiminlyönnistä tukea lapsen kotikieltä, kulttuuria ja yhteyttä vanhempiinsa. Lapsen kotikieli on englanti, mutta lastensuojeluviranomainen on pitänyt tärkeämpänä tukea lapsen suomen kielen kehitystä sillä seurauksella, että lapsi ei pysty enää kommunikoimaan vanhempiensa kanssa. Lapsen englannin kielen taito on kantelun mukaan rapistunut vanhempien tapaamisten ollessa rajoitettu kolmeen tuntiin kerran kolmessa viikossa.

AOA Sakslin: Katson, että Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja sen alaisen lastensuojelun (viranhaltijoiden) laiminlyönnit erityisesti lapsen kielellisten oikeuksien turvaamisessa ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelussa sekä laiminlyönnit yhteydenpitoa koskevassa päätöksenteossa ovat vakavasti vaarantaneet kantelijoiden ja heidän lapsensa laissa säädettyjen oikeuksien toteutumista.

Olen asian kokonaisarvioinnissa päätynyt siihen, että annan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun huomautuksen vastaisen varalle.


Edellä sanotun lisäksi pidän tarpeellisena esittää, että lapsen ja hänen vanhempiensa perusoikeuksien toteuttamisesta vastuussa ollut Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala harkitsee, miten se voi hyvittää kantelijoille ja heidän lapselleen heidän perusoikeuksiensa loukkaukset (viitaten erityisesti kohtiin 3.2, 3.3 ja 3.5).

Lastensuojelun menettely sijoitetun lapsen kielellisten oikeuksien edistämisessä ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelussa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments