Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2022 Oikeusuutiset

AOA:lta huomautus ja hyvitysesitys Vantaan sosiaalitoimelle huostaanotetun lapsen kadotettua äidinkielensä

Kantelijat pyysivät asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa oikeusasiamiestä tutkimaan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lastensuojelun menettelyä erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välisen yhteydenpidon toteuttamisessa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, lapsen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamisessa ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelun laiminlyömisessä. Kantelun mukaan kyse on erityisesti lastensuojeluviranomaisen laiminlyönnistä tukea lapsen kotikieltä, kulttuuria ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aoalta-huomautus-ja-hyvitysesitys-vantaan-sosiaalitoimelle-huostaanotetun-lapsen-kadotettua-aidinkielensa/
11.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä uudistamaan käräjäoikeusverkostoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeusverkoston jatkokehittämistä Tiukasta taloustilanteesta huolimatta lainkäytön laatu ja oikeusturvan taso on voitava säilyttää korkealla tasolla. Virkamiestyöryhmän työn on määrä valmistua 28.2.2015. Näin tietopohja olisi valmiina seuraavaa hallitusta varten. Hallituksen maaliskuussa 2014 tekemä kehyspäätös vuosille 2015 – 2018 merkitsee oikeusministeriön hallinnonalalla ja siis myös tuomioistuinlaitoksessa uusia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-tyoryhma-uudistamaan-karajaoikeusverkostoa/
18.9.2014 Oikeusuutiset

STM: Uusi sosiaalihuoltolaki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille

Hallitus esittää uutta sosiaalihuoltolakia. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Sosiaalihuoltolaissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/stm-uusi-sosiaalihuoltolaki-lisaa-matalan-kynnyksen-palveluja-lapsille-ja-nuorille/
29.10.2013 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies on huolissaan rakennusalalla toimivien oikeusturvasta

EU:n virallisia kieliä kohdellaan eri tavoin standardien julkaisemisessa Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa rakennusalan eurooppalaisten yhdenmukaistettujen standardien kieleen ja saatavuuteen. Hän pitää ongelmallisena sitä, että näitä standardeja ei julkaista muiden säädösten tapaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä eli ei myöskään suomeksi ja ruotsiksi. Standardit kuitenkin velvoittavat rakennusalalla toimivia sen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/oikeusasiamies-on-huolissaan-rakennusalalla-toimivien-oikeusturvasta/