Yrityssaneerauksessa leikattu osa saatavan arvosta oli saajan elinkeinotulosta vähennettävä arvonalenema

9.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:108 Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Saamisen lopulliseksi todettu arvonaleneminen – Yrityssaneeraus

A Oy oli vuonna 2017 sijoittanut varojaan B Oy:n velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka oli alkanut maaliskuussa vuonna 2020. Käräjäoikeus oli lokakuussa vuonna 2020 vahvistanut B Oy:n saneerausohjelman, jossa A Oy:n saatavaa oli leikattu 30 prosenttia.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun A Oy:n velkasaatavan pääomaa oli leikattu saneerausohjelmassa, tästä aiheutuvaa menetystä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna lopulliseksi todettuna arvonalenemisena. Menetys oli vähennyskelpoinen A Oy:n verovuoden 2020 verotuksessa.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuodelle 2020

KHO:2022:108

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments