Nosturin asennuksen tehnyt yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta kun nosturia sittemmin käyttänyt oli loukkaantunut työtapaturmassa

20.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:52 Työrikos – Työturvallisuusrikos – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko

A Oy oli B Oy:n toimeksiannosta asentanut B Oy:n teettämässä työssä käyttöön tulevan nosturin kuorma-autoon. Työturvallisuuslain 58 §:ssä säädettyjen asentajan velvollisuuksien katsottiin soveltuvan A Oy:n tekemään asennustyöhön, joka oli tehty A Oy:n omissa toimitiloissa.

15. Työturvallisuuslain 58 §:ää voidaan edellä esitetyin perustein soveltaa nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa asentajana toimiva itsenäinen yrittäjä on omissa toimitiloissaan asentanut toimeksiantajan teettämässä työssä käyttöön tulevan koneen, työvälineen tai muun laitteen.

KKO:2022:52

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments