EU tuomioistuimelta kaksi ennakkoratkaisua oikeudesta säilyttää henkilötietoja

20.9.2022 | Oikeusuutiset

Markku FredmanUnionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C793/19 | SpaceNet ja C794/19 | Telekom
Deutschland

Unioin tuomioistuin vahvistaa, että unionin oikeus on esteenä liikenne ja paikkatietojen yleiselle ja erotuksetta tapahtuvalle säilyttämiselle paitsi, jos kyse on kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvasta vakavasta uhasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vakavan rikollisuuden torjumiseksi suhteellisuusperiaatetta tarkasti noudattaen säätää muun muassa tällaisten tietojen kohdennetusta säilyttämisestä ja/tai säilyttämisen nopeasta varmistamisesta sekä IPosoitteiden yleisestä ja erotuksetta tapahtuvasta säilyttämisestä.

Tiedotteet fi sv

 

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C339/20 | VD ja C397/20 | SR

Se, että sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat velvoitetaan ennaltaehkäisevästi markkinoiden väärinkäyttöön liittyvien rikosten, joihin sisäpiirikaupat kuuluvat, torjumiseksi säilyttämään  tietoliikennetietoja yleisesti ja erotuksetta vuoden ajan niiden tallennuspäivästä, ei ole sallittua. Kansallinen tuomioistuin ei voi myöskään rajoittaa ajallisesti pätemättömyyttä koskevan toteamuksen vaikutuksia sellaisen kansallisen lainsäädännön osalta, jossa säädetään tällaisesta säilyttämisestä.

Tiedotteet: fi sv

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments