Tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista koskeva päätös oli alistettu hallinto-oikeudelle vasta kolmen viikon kuluttua – jätettiin vahvistamatta

18.8.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:93 Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen –Päätöksen alistaminen hallinto-oikeudelle – Alistamisen ajankohta

Mielenterveyslain 12 §:n 1 momentin mukaan hoidon jatkamista koskeva päätös on heti alistettava hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut vahvistaa hoidon jatkamista koskevan päätöksen, joka oli alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi kolme viikkoa päätöksen tekemisen jälkeen hallinto-oikeuteen saapuneella sairaalan kirjelmällä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että velvollisuus alistaa hoitoon määräämistä koskeva päätös hallinto-oikeuden vahvistettavaksi oli säädetty hoitoon määrätyn henkilön oikeusturvan vuoksi. Alistamismenettelyllä oli tarkoitettu osaltaan täyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvat vapaudenriiston tuomioistuinvalvontaa koskevat vaatimukset, sellaisena kuin ihmisoikeustuomioistuin oli niitä oikeuskäytännössään tulkinnut. Alistamismenettely turvasi sanottujen vaatimusten toteutumista myös ja erityisesti asiassa, jossa hoitoon määrätty ei itse ollut valittanut hoitoon määräämistä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hoitoon määräämistä koskevaa päätöstä ei ollut alistettu hallinto-oikeudelle mielenterveyslain 12 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla heti. Päätöksen alistamisessa oli näin ollen menetelty mielenterveyslain vastaisesti. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja alistettu päätös jätettiin vahvistamatta. Äänestys 3–2.

KHO:2022:93

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments