Valtioneuvoston kanslialla oli peruste täyttää tilannekuvapäivystäjän vakituinen virka vain määräajaksi

17.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:76 Valtion virkamieslaki – Määräaikainen nimitys vakinaiseen virkaan – Viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy – Valtioneuvoston kanslia – Tilannekuvapäivystäjän virka

Asiassa oli ratkaistavana, oliko valtioneuvoston kanslialla ollut virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen peruste nimittää henkilö viiden vuoden määräajaksi valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan tilannekeskuksen tilannekuvapäivystäjän virkaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka lähtökohtana virkamieslaissa oli virkasuhteiden pysyvyys, virkamieslain esitöistä ilmenevästi lain 9 §:n 2 momentin tarkoituksena oli ollut jättää nimittävän viranomaisen harkintaan, oliko virkaan syytä nimittää toistaiseksi vai rajoitetuksi ajaksi. Viranomaisen harkintavaltaa rajoitti kuitenkin se, että nimittäminen määräajaksi edellytti perusteltua, viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvää syytä.

Kun otettiin huomioon tilannekuvapäivystäjän tehtävän erityispiirteet, turvallisuusympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutus viranhoidossa tarvittavaan asiantuntemukseen sekä tilannekeskuksen strateginen merkitys ylimmän valtionjohdon päätöksenteossa, valtioneuvoston kanslialla katsottiin olleen virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen viran luonteeseen ja viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy määräaikaiselle nimitykselle.

KHO:2022:76

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments