Generic filters
Exact matches only
12.6.2023 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin: Yliopiston tenure track -järjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa perustellun syyn solmia apulaisprofessorin työsopimus määräaikaisena

TT 2023:32 Määräaikainen työsopimus A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa apulaisprofessorin (Associate Professor) viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässä. Määräaikaisuuden perusteena oli työn luonne (tenure track). Kysymys siitä, oliko yliopistolla ollut perusteltu syy solmia A:n työsopimus määräaikaisena. Yliopisto oli ottanut käyttöön tenure track -vakinaistamispolkujärjestelmän, jonka tavoitteena oli ollut rekrytoida ja sitouttaa yliopistoon akateemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tyotuomioistuin-yliopiston-tenure-track-jarjestelma-voi-yksittaistapauksessa-muodostaa-perustellun-syyn-solmia-apulaisprofessorin-tyosopimus-maaraaikaisena/
17.11.2022 Oikeusuutiset

Tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina toimineen pätkätöille oli hyväksyttävä peruste – työvoiman tarve ei ollut pysyvä

TT 2022:67 Määräaikainen työsopimus – Sijaisuus – Työvoiman tarve Henkilö oli toiminut Helsingin yliopiston palveluksessa samassa yksikössä yhteensä kahdeksassa määräaikaisessa, toisiaan välittömästi seuranneessa työsuhteessa, joista viisi ensimmäistä oli työsopimusten mukaan koskenut tutkijatohtorin tehtävää ja kolme viimeisintä yliopistonlehtorin tehtävää. Kaikkien työsuhteiden yhteenlaskettu pituus oli yli seitsemän vuotta. Työtuomioistuin katsoi tutkijatohtorin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tutkijatohtorina-ja-yliopistonlehtorina-toimineen-patkatoille-oli-hyvaksyttava-peruste-tyovoiman-tarve-ei-ollut-pysyva/
17.6.2022 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston kanslialla oli peruste täyttää tilannekuvapäivystäjän vakituinen virka vain määräajaksi

KHO:2022:76 Valtion virkamieslaki – Määräaikainen nimitys vakinaiseen virkaan – Viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy – Valtioneuvoston kanslia – Tilannekuvapäivystäjän virka Asiassa oli ratkaistavana, oliko valtioneuvoston kanslialla ollut virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen peruste nimittää henkilö viiden vuoden määräajaksi valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan tilannekeskuksen tilannekuvapäivystäjän virkaan. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/valtioneuvoston-kanslialla-oli-peruste-tayttaa-tilannekuvapaivystajan-vakituinen-virka-vain-maaraajaksi/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
13.6.2013 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 14.6.2013. Kiviniemi siirtyy laamanniksi Rovaniemelle

Markkinaoikeuden uudet tuomarinvirat täytettävänä, mm. asianajaja Petri Rinkinen markkinaoikeustuomariksi Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:   Laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Lapin käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2013 lukien, käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2013 lukien, käräjätuomari Pirjo Eila Tuulikki Keisu Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/tuomarinimityksia-14-6-2013-kiviniemi-siirtyy-laamanniksi-rovaniemelle/
16.5.2013 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.5.2013, Jukka Heikkilä laamanniksi Helsigin hovioikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.6.2013 lukien, hallinto-oikeustuomari Ulla Annikki Partanen Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2013 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Emil Matias Waris Ahvenanmaan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2013 lukien, käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2013…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/tuomarinimityksia-17-5-2013-jukka-heikkila-laamanniksi-helsigin-hovioikeuteen/
18.4.2013 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 19.4.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Laamanni Fred Daniel Allén Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2013 lukien, käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2013 lukien, käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Minna Maarit Mattila Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tuomarinimityksia-19-4-2013/
14.3.2013 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 15.3.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Käräjätuomari Harri Olavi Heikkilä Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2013 lukien, hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2013 lukien, käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.4.2013 lukien ja käräjätuomari Katja Riitta Tukiainen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/tuomarinimityksia-15-3-2013/
14.2.2013 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 15.2.2013

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Määräaikainen käräjätuomari Kari Tapani Puukka Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pasi Petri Lilja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen viskaali Marko Antero Lepistö Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Maija Ruohoniemi Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/tuomarinimityksia-15-2-2013/