Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.6.2023 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin: Yliopiston tenure track -järjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa perustellun syyn solmia apulaisprofessorin työsopimus määräaikaisena

TT 2023:32 Määräaikainen työsopimus A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa apulaisprofessorin (Associate Professor) viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässä. Määräaikaisuuden perusteena oli työn luonne (tenure track). Kysymys siitä, oliko yliopistolla ollut perusteltu syy solmia A:n työsopimus määräaikaisena. Yliopisto oli ottanut käyttöön tenure track -vakinaistamispolkujärjestelmän, jonka tavoitteena oli ollut rekrytoida ja sitouttaa yliopistoon akateemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tyotuomioistuin-yliopiston-tenure-track-jarjestelma-voi-yksittaistapauksessa-muodostaa-perustellun-syyn-solmia-apulaisprofessorin-tyosopimus-maaraaikaisena/
17.11.2022 Oikeusuutiset

Tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina toimineen pätkätöille oli hyväksyttävä peruste – työvoiman tarve ei ollut pysyvä

TT 2022:67 Määräaikainen työsopimus – Sijaisuus – Työvoiman tarve Henkilö oli toiminut Helsingin yliopiston palveluksessa samassa yksikössä yhteensä kahdeksassa määräaikaisessa, toisiaan välittömästi seuranneessa työsuhteessa, joista viisi ensimmäistä oli työsopimusten mukaan koskenut tutkijatohtorin tehtävää ja kolme viimeisintä yliopistonlehtorin tehtävää. Kaikkien työsuhteiden yhteenlaskettu pituus oli yli seitsemän vuotta. Työtuomioistuin katsoi tutkijatohtorin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tutkijatohtorina-ja-yliopistonlehtorina-toimineen-patkatoille-oli-hyvaksyttava-peruste-tyovoiman-tarve-ei-ollut-pysyva/
17.6.2022 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston kanslialla oli peruste täyttää tilannekuvapäivystäjän vakituinen virka vain määräajaksi

KHO:2022:76 Valtion virkamieslaki – Määräaikainen nimitys vakinaiseen virkaan – Viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy – Valtioneuvoston kanslia – Tilannekuvapäivystäjän virka Asiassa oli ratkaistavana, oliko valtioneuvoston kanslialla ollut virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen peruste nimittää henkilö viiden vuoden määräajaksi valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan tilannekeskuksen tilannekuvapäivystäjän virkaan. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/valtioneuvoston-kanslialla-oli-peruste-tayttaa-tilannekuvapaivystajan-vakituinen-virka-vain-maaraajaksi/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
16.11.2017 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.11.2017. Juha Mäkelä korkeimman oikeuden jäseneksi

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Esittelijäneuvos Juha Kalevi Mäkelä korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.1.2018 lukien. Hovioikeudenneuvos Eerika Annastiina Hirvelä Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien, käräjätuomari Minna Sari Kangasmäki Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien, käräjätuomari Arto Juhani Mäkinen Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2018 lukien, hallinto-oikeustuomari Anne…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tuomarinimityksia-17-11-2017-juha-makela-korkeimman-oikeuden-jaseneksi/
5.10.2017 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 6.10.2017, Juha Nieminen laamanniksi Pohjois-Savoon

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Juha Einari Nieminen Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2018-28.2.2025, käräjätuomari Tanja Elisa Arpiainen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Kimmo Tuomas Lähtinen Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien, käräjätuomari Heli Marita Leinonen Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tuomarinimityksia-6-10-2017-juha-nieminen-laamanniksi-pohjois-savoon/
28.9.2017 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.9.2017

Veroyliasiamies Timo Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan Tasavallan presidentti päätti 28.9.2017 seuraavat nimitysasiat: Veroyliasiamies Timo Aleksanteri Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.11.2017 lukien. Käräjätuomari Eeva-Leena Hyötylä Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jarl Christian Hirn Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Janne Valtteri Kartio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Nina Marika Hotti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/tuomarinimityksia-28-9-2017/
28.6.2017 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.6.2017

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat nimitysasiat: Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Markku Tapio Mäkynen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Kirsi-Maria Häkkinen Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Raija Tuulikki Uusi-Niemi Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2017 lukien, käräjätuomari Antti Veikko Petteri Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/tuomarinimityksia-28-6-2017/
16.6.2017 Oikeusuutiset

Risto Hiekkataipale oikeuskansleriksi loppuvuoden ajaksi

Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen vuoden loppuun asti apulaisoikeuskanslerina. Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017 seuraavat nimitysasiat: Kansliapäällikkö, apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.-31.12.2017. Määräaikainen apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale valtioneuvoston oikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.-31.12.2017. Prseidenmtti myönsi samalla virkavapautta apulaisoikeuskanleri Mikko Puumalaiselle, joka on määrätty hoitamaan oikeusneuvoksen virkaa KHO:ssa loppuvuoden ajan. Tasavallan presidentin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/risto-hiekkataipale-oikeuskansleriksi-loppuvuoden-ajaksi/