Työtuomioistuin: Yliopiston tenure track -järjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa perustellun syyn solmia apulaisprofessorin työsopimus määräaikaisena

12.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2023:32 Määräaikainen työsopimus

A oli työskennellyt yliopiston palveluksessa apulaisprofessorin (Associate Professor) viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässä. Määräaikaisuuden perusteena oli työn luonne (tenure track). Kysymys siitä, oliko yliopistolla ollut perusteltu syy solmia A:n työsopimus määräaikaisena.

Yliopisto oli ottanut käyttöön tenure track -vakinaistamispolkujärjestelmän, jonka tavoitteena oli ollut rekrytoida ja sitouttaa yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä siten, että tehtävään rekrytoitu voisi pätevöityä lopulta professorin tehtävään. Tuomiossa katsottiin, että järjestelmällä oli ollut tältä osin hyväksyttävä tarkoitus. Tapauskohtaisesti oli kuitenkin arvioitava, oliko määräaikaisen työsopimuksen käyttö kyseisessä tehtävässä yliopiston toiminnan ja teetettävien töiden kannalta tuon tavoitteen saavuttamiseksi perusteltua.

Tenure track -järjestelmä voi siten yksittäistapauksessa muodostaa perustellun syyn solmia työsopimus määräaikaisena. Lainmukaisuus on kuitenkin harkittava tapauskohtaisesti työlainsäädännön periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon alan luonne ja sen erityiset tarpeet sekä yliopistossa tehtävän työn erityispiirteet. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että työsopimusta ei saa solmia määräaikaisena työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa.

Tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että yliopiston toiminnan ja teetettävien töiden kannalta määräaikaisen työsopimuksen solmiminen A:n kanssa oli ollut perusteltua eikä sopimusta ollut solmittu työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa. Esitetyn selvityksen perusteella yliopiston ei voitu myöskään katsoa käyttäneen väärin määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin siten, että se esimerkiksi resurssisyistä olisi vastannut pysyvään professoritasoisen työvoiman tarpeeseen toisiaan seuraavilla määräaikaisilla apulaisprofessorin tenure track -tehtävillä.

Kanne hylättiin.

TT 2023:32

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments