Rakennuksen hankintamenoon oli luettava sen rakentamiskustannukset myös siltä osin kuin ne oli katettu aiemman rakennuksen tuhoutumisen myötä saadulla vakuutuskorvauksella

29.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:84 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoiton verotus – Rakennuksen hankintameno – Tuhoutunut rakennus – Vakuutuskorvaus – Uuden rakennuksen rakentamiskustannukset

A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetun uuden rakennuksen rakentamiskustannusten kattamiseen. A oli sittemmin luovuttanut kiinteistön.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli erityisesti ratkaistavana, miltä osin uuden rakennuksen rakentamiskustannukset tuli tuloverolain 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutusvoittoa laskettaessa lukea rakennuksen hankintamenoon. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että uuden rakennuksen hankintamenoon oli luettava sen rakentamiskustannukset kokonaan eli myös siltä osin kuin ne oli katettu verovapaalla vakuutuskorvauksella. Verovuosi 2017.

Ks. KHO 1983 B II 549, KHO 18.3.2003 taltionumero 575, KHO 28.10.2005 taltionumero 2765 ja KHO 2021:120

KHO:2022:84

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments