KKO äänesti onko Teoston palautettava kohtuullisen tekijänoikeuskorvauksen ylittävä määrä

27.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:44 Tekijänoikeus – Perusteettoman edun palautus

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry oli toimittanut televisioyhtiölle tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämiseen perustuvia korvauksia koskevat laskut, jotka televisioyhtiö oli pääosin maksanut. Markkinaoikeus vahvisti televisioyhtiön kanteen perusteella tekijänoikeuskorvauksille tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n 2 momentin mukaisen kohtuullisen määrän, joka oli televisioyhtiön maksamaa määrää pienempi.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry velvoitettiin palauttamaan televisioyhtiön sille maksamat tekijänoikeuskorvaukset siltä osin kuin ne ylittivät tekijänoikeuskorvausten kohtuulliseksi vahvistetun määrän. (Ään.)

KKO:2022:44

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments