Verohallinnolle moitteita sen salattua laillisuusvalvonnassa tietoja yhteydenpidosta verovelvollisten asianajajiin

6.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamies Sakslin:

“Julkisuudessa olevien tietojen perusteella näytti siltä, että Verohallinto ei toimittanut minulle kaikkia kantelun tutkimiseksi tarvittavia tietoja salattuja ulkomaantuloja koskevista Verohallinnon yhteydenpidoista ja neuvonnasta asianajajille ja muille juristeille. Verohallinto oli rajoittanut selvityksensä sen vuonna 2015 asianajotoimistojen ja verokonsultointiyhtiöiden edustajille  järjestämään keskustelutilaisuuteen, vaikka kantelussa viitattiin Verohallinnon menettelyyn jo korkeimman oikeuden vuonna 2013 antaman ratkaisun jälkeen. Verohallinnon selvityksistä ja lausunnosta ei ilmennyt tätä rajausta eikä sen perustetta. Kysymys oli perustuslaissa säädetyn oikeusasiamiehen tiedonsaantioikeuden toteutumisesta ja siihen perustuvasta Verohallinnon virkamiesten virkavelvollisuudesta toimittaa totuudenmukaiset tiedot ylimmälle laillisuusvalvojalle. Tämän vuoksi päätin ottaa omana aloitteenani tutkittavaksi Verohallinnon menettelyn oikeusasiamiehen tiedonsaantioikeuden toteuttamisessa. Pyysin Valtiovarainministeriötä lähettämään minulle Verohallinnon selvitykset ja lausunnon sekä oman lausuntonsa.”

– – –

Edellä todetuin perustein totean, että Verohallinto ei minulle aikanaan antamissaan selvityksissä ja lausunnossa selvittänyt riittävästi ja asianmukaisesti Verohallinnon 18.6.2014 päättämää linjausta, Verohallinnon virkamiehen keskustelua 22 asiakkaan asiamiehen kanssa eikä sen yhteydessä annettua neuvontaa, eikä Verohallinnon oikaisuvaatimusten käsittelyn linjauksesta  käytyä keskustelua asiakkaiden yhdenmukaisesta kohtelusta. Mielestäni tämä laiminlyönti oli merkittävä ja sen seurauksena ylimmän laillisuusvalvojan perustuslaillinen tiedonsaantioikeus ei toteutunut asianmukaisesti.”

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedonsaantioikeuden toteuttaminen kanteluasiassa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments