Työttömyysetuuden takaisinperintäasia ratkaistavissa vasta kun sen perusteena olevasta seikasta on annettu valituskelpoinen ratkaisu

31.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työttömyysturva – Takaisinperintä – Työnhakijan omaehtoinen opiskelu – Menettelyvirhe

A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko A:n omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella tullut lakkauttaa 1.7.2018 lukien. Vakuutusoikeudessa oli käsiteltävänä valitusasia koskien työmarkkinatuen ja korotusosan liikamaksun takaisinperintää ajalta 1.7.–10.12.2018. Vakuutusoikeus kumosi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palautti asian Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi, koska takaisinperinnän perustetta koskevaa asiaa ei oltu omaehtoisten opintojen tukemisen lakkauttamisen osalta asianmukaisesti ratkaistu valituskelpoisella päätöksellä.

VakO 21318:2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments