Päätökseen, jolla käräjäoikeus oli hylännyt vaatimuksen välimiehen nimeämisestä sai hakea muutosta – välimies oli nimettävä

18.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2022:4 Välimiesmenettely – Välityslauseke  – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus

Osakassopimuksessa välimiehen nimittäjäksi, mikäli osapuolet eivät pääse välimiehestä yksimielisyyteen, oli sovittu kauppakamarin välityslautakunta. Kyseisellä kauppakamarilla ei kuitenkaan ollut välityslautakuntaa. Kysymys siitä, oliko sopimuksessa sellainen virhe, jonka vuoksi välimiesmenettelylle ei ollut laillisia edellytyksiä eikä käräjäoikeus siten voinut määrätä välimiestä, kun sopijapuolet eivät olleet pystyneet sopimaan välimiehestä.

Välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuimen päätökseen välimiehen määräämistä koskevassa asiassa ei saa hakea muutosta. Hovioikeus katsoi päätöksestään ilmenevillä perusteilla, että päätökseen, jolla käräjäoikeus oli hylännyt välimiehen määräämistä koskevan hakemuksen, sai hakea muutosta.

THO:2022:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments