EUT: Kansallisen tuomioistuimen on voitava tutkia valituksen johdosta kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus myös siltä osin kun kuluttaja ei ole valittanut tai kyse prekluusiosta

18.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomiot asiassa C-600/19 Ibercaja banco, yhdistetyissä asioissa C-693/19 SPV Project 1503 ja C-831/19 Banco di Desio e della Brianza ym., asiassa C-725/19 Impuls Leasing România ja asiassa C-869/19 Unicaja Banco

Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot: kansalliset prosessuaaliset periaatteet eivät voi olla esteenä yksityisten unionin oikeudesta johtuville oikeuksille Tehokkuusperiaate edellyttää ehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden tehokasta valvontaa.

Unionin tuomioistuin palauttaa mieleen oikeuskäytäntöään ja vahvistaa, että unionin oikeus on esteenä kansalliselle oikeuskäytännölle, jossa rajataan ajallisesti palauttamista koskevat vaikutukset vain niihin summiin, jotka on maksettu perusteettomasti kohtuuttoman ehdon perusteella sen ratkaisun antamisen jälkeen, jolla tuomioistuin on todennut tämän kohtuuttomuuden.

Unionin tuomioistuin katsoo myös, että kyseessä olevien kansallisten prosessuaalisten periaatteiden soveltaminen on omiaan tekemään näiden oikeuksien suojaamisesta mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa, mikä näin ollen loukkaa tehokkuusperiaatetta. Unionin oikeus on esteenä sellaisten kansallisten prosessuaalisten periaatteiden soveltamiselle, joiden mukaan kansallinen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu valitus tuomiosta, jossa kuluttajan kohtuuttomaksi todetun ehdon nojalla perusteettomasti maksamien määrien palauttamista rajoitetaan ajallisesti, ei voi viran puolesta ottaa huomioon perustetta, jonka mukaan tätä säännöstä on rikottu, ja määrätä mainittuja summia palautettavaksi kokonaisuudessaan, kun sen, että asianomainen kuluttaja ei ole riitauttanut tätä ajallista rajoittamista, ei voida katsoa johtuvan hänen täydellisestä passiivisuudestaan.

___

Unionin tuomioistuin katsoo, että unionin oikeus on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa oikeusvoiman ja prekluusion vaikutuksen vuoksi tuomioistuin ei voi viran puolesta tutkia kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettelyssä sopimusehtojen kohtuuttomuutta eikä kuluttaja voi vastustamisen esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen vedota näiden ehtojen kohtuuttomuuteen tässä menettelyssä tai myöhemmässä pääasiamenettelyssä, kun tuomioistuin on viran puolesta tutkinut mainittujen ehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden jo kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettelyä aloitettaessa, mutta tuomioistuimen ratkaisussa, jossa annettiin lupa kiinteistön ulosmittaukseen, ei esitetä mitään ‒ edes pääpiirteittäistä ‒ perustetta, joka osoittaisi, että tällainen tutkinta on suoritettu, eikä mainita, että tämän tuomioistuimen kyseisen tutkinnan päätteeksi tekemää arviointia ei voida enää kyseenalaistaa, jos vastustusta ei esitetä mainitussa määräajassa.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments