Hovioikeus kumosi yrityssaneerauksen lakkaamista koskevan päätöksen ja samalla kumosi ja palautti myös konkurssiasian käräjäoikeuteen

13.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2022:3 Konkurssi – Konkurssin edellytykset – Yrityssaneeraus

Käräjäoikeus oli määrännyt A Oy:n yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan ja asettanut eri päätöksellä yhtiön konkurssiin. Sen jälkeen, kun hovioikeus oli kumonnut yrityssaneerausmenettelyn lakkaamista koskevan käräjäoikeuden päätöksen ja palauttanut yrityssaneerausasian käräjäoikeuteen, hovioikeus kumosi konkurssiinasettamispäätöksen ja palautti asian käräjäoikeuteen.

Ottaen huomioon, että hovioikeus on päätöksellään 27.1.2022 palauttanut yhtiön saneerausmenettelyä koskevan asian käräjäoikeuteen menettelyvirheen vuoksi, hovioikeus ei ole ottanut kantaa siihen, onko asiassa perusteet saneerausmenettelyn määräämiselle lakkaamaan. Saneerausmenettelyn jatkamisedellytyksiä ei siten ole tuomioistuimen päätöksellä ratkaistu. Ottaen lisäksi huomioon lain esitöissä mainittu tavoite viivästyksen välttämisestä, on perusteltua palauttaa nyt käsiteltävänä oleva konkurssiasia käräjäoikeuteen käsiteltäväksi siten, kuin yrityksen saneerauksesta annetussa laissa ja konkurssilaissa säädetään.

THO:2022:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments