Velallisen rikoksen perusteella määrättävä vahingonkorvaus oli määrättävä ottaen huomioon mitä asianomistajat olisivat saaneet täysimääräisessä konkurssimenetelyssä

17.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2022:1 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Vahingonkorvaus

Kysymys vahingonkorvauksen määräämisestä velallisen rikoksessa.

A on velvollinen korvaamaan asianomistajille taloudellisen vahingon siltä osin kuin se on tarpeen vahingonkärsijän saattamiseksi samaan asemaan, jossa nämä olisivat ilman A:n rikollista tekoa. A:n korvausvelvollisuuden määrääminen ei tule johtaa siihen, että vahinkoa kärsinyt saa etua A:n rikoksen vuoksi ja päätyy saamallaan korvauksella parempaan asemaan kuin missä tämä olisi ollut ilman A:n aiheuttamaa vahinkoa. Asianomistajien vahingon määrää laskettaessa on siten otettava huomioon vähennyksenä konkurssin pesänhoitokulut, jotka konkurssin raukeamisen vuoksi on arvioitava.

I-SHO:2022:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments