Pakotelistatuilta jäädytetty huomattavia omaisuuseriä – selvitystoimet ulosotossa jatkuvat

21.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulos­ot­to­lai­tok­seen on tul­lut run­saas­ti tie­dus­te­lu­ja ja il­moi­tuk­sia, jot­ka kos­ke­vat mah­dol­lis­ta EU:n pa­kot­tei­den mu­kais­ta va­ro­jen jää­dyt­tä­mis­tä. Ulos­ot­to­lai­tok­ses­sa teh­dään pa­ko­te­asioi­hin liit­tyen kaik­ki tar­peel­li­set ja laa­jat sel­vi­tys­toi­met. Kaik­ki saa­dut il­moi­tuk­set tut­ki­taan huo­lel­li­ses­ti.

Viime aikoina jäädyttämisasioissa on tehty takavarikkoja ja väliaikaistoimia yhteensä alle kymmenen kappaletta. Kohteena on erilaisia omaisuuseriä.

– Tämänhetkisen arvion mukaan täytäntöönpanotoimien kohteena olevan omaisuuden arvo on yhteensä kymmeniä miljoonia euroja, sanoo erityistäytäntöönpanon johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen.

Ulosottolaitoksessa selvitystoimet jatkuvat. Yleisöjulkisuus yksittäisissä ulosottoasioissa toteutuu ulosottorekisteristä annettavalla todistuksella. Asiakirjojen julkisuus määräytyy sitä koskevan lainsäädännön mukaan.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments