Korkeimpaan oikeuteen esitetään uusia jäseniä

25.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus esit­tää, että 1.9.2022 va­pau­tu­vaan jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään KKO:n mää­rä­ai­kai­nen oi­keus­neu­vos Tui­ja Tur­pei­nen.

Turpeinen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.3.2021 alkaen. Sitä ennen hän toimi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina vuoden 2016 lopulta saakka, työskenteli useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana sekä 15 vuoden ajan asianajotoimistossa lakimiehenä ja asianajajana.

Turpeinen on ollut Tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Hän on osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi Turpeinen on niin asianajajana kuin tuomarina toiminut useissa luottamustehtävissä.

Korkein oikeus esittää, että lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkinen nimitetään hoitamaan KKO:n jäsenen virkaa ajaksi 1.6.2022–31.12.2027.

Pulkkinen on toiminut oikeusministeriössä lainvalmistelutehtävissä vuodesta 2001 alkaen ja lainvalmistelun johtamistehtävissä lainsäädäntöjohtajana ja yksikönpäällikkönä vuodesta 2018 alkaen. Hän on osallistunut lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin lainvalmisteluhankkeisiin, jotka koskivat etupäässä yhtiö-, esine- ja velvoiteoikeuden aloja.

Aiemmin hän on työskennellyt lainkäytön tehtävissä muun muassa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa sekä yliopistotutkijana.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu oikeusneuvos Tuula Pynnän virkavapaaseen, joka päättyy 31.12.2027.

 

Oikeusministeriö tulee esittelemään tehtävien täyttöä koskevat asiat valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätökset nimityksistä tekee tasavallan presidentti.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments