KKO: Huolellinen asianajo edellyttää, että asianosainen asiamiehineen tarkistaa käsittelyn kestäessäkin vaatimuksiaan, jos muutokset oikeustilassa antavat siihen aihetta

14.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:14 Saamisen vanhentuminen – Kanneaika – Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Prosessinjohto

Käräjäoikeus oli velvoittanut yhtiön suorittamaan entiselle työntekijälleen ylityökorvauksia. Yhtiö valitti hovioikeuteen katsoen, että ylityökorvauksia koskevat työntekijän saatavat olivat vanhentuneet huomioon ottaen asian käräjäoikeusvaiheessa annetusta Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevä uusi oikeusohje työaikasidonnaisten saatavien vanhentumisesta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että yhtiö ei ollut osoittanut sillä olleen oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua pätevää aihetta vedota vanhentumiseen vasta hovioikeudessa.

Vanhentumiskysymyksen esiin nostaminen viran puolesta olisi merkinnyt rikastavaa prosessinjohtoa työoikeudellisessa asiassa vahvempana osapuolena pidettävän työnantajayrityksen hyväksi asiassa, jossa sitä on edustanut asianajaja.

KKO:2022:14

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments