Törkeä velallisen epärehellisyys osoitti, ettei henkilöä voida pitää sopivana pitämään hallussaan ampuma-asetta – lupa peruttiin

25.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:24 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä velallisen epärehellisyys – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta

B oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli 1.1.2013–13.12.2016 välisenä aikana osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä yhtiön liiketoiminnasta myös tosiasiassa vastanneena henkilönä ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut yhtiön varoja itselleen kaikkiaan 101 687,32 euron edestä ja siten aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömyyden oleellisen pahenemisen ja yhtiön tulemisen maksukyvyttömäksi.

Asiassa oli arvioitavana, osoittiko teko kokonaisuutena arvioiden B:ssä sellaista piittaamattomuutta, minkä vuoksi hän oli sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita. Korkein hallinto-oikeus totesi, että piittaamattomuus ilmenee tekijänsä käytöksessä välinpitämättömyytenä lain säännösten noudattamisessa ja sisältää riskin siitä, ettei myöskään ampuma-aseisiin liittyviä säännöksiä noudateta. Tällainen yleinen piittaamattomuus saattaa näin ollen johtaa ampuma-aseiden käyttöön muiden turvallisuuden tai yleisen järjestyksen vaarantavalla tavalla.

B:n rikollinen teko oli katsottu tekomuodoltaan törkeäksi rikokseksi. Perusteena tälle oli ollut rikollisen menettelyn jatkuminen pitkähkön ajan eli lähes neljän vuoden ajan. Lisäksi rikoksella tavoiteltu hyöty ja velkojille tekoaikaan aiheutettu vahinko oli ollut huomattava. B oli tuomittu teostaan kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kun otettiin huomioon B:n rikollisen teon laatu ja sen moitittavuus, jota tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen pituus ilmensi, korkein hallinto-oikeus katsoi, että teko osoitti B:ssä sellaista yleistä piittaamattomuutta lain säännösten noudattamisessa, että häntä oli pidettävä ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla sopimattomana ampuma-aseiden hallussapitoon.

Ks. ja vrt. KHO 2021:116

KHO:2022:24

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments