Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja

20.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2021 ennätykselliset 7732 kantelua. Tämä on noin 700 kantelua enemmän kuin vuonna 2020 (7059 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä. Viimeisen kolmen vuoden aikana kanteluiden määrä on noussut yli 38 prosentilla. 

Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat terveydenhuoltoon (1322), sosiaalihuoltoon (1142) ja poliisin hallinnonalaan (922). 

Voimakkainta kasvu oli terveydenhuoltoon liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2021 saapui 1322 terveydenhuoltoon liittyvää kantelua, kun edellisenä vuonna niitä saapui 802. Tämä tarkoittaa lähes 65 prosentin nousua terveydenhuollon kantelumäärissä.

Myös lausuntoja annettiin ennätysmäärä, lausuntoasioita oli yhteensä 155. Omasta aloitteesta otettiin tutkittavaksi 67 asiaa.

Koronaepidemian takia tarkastuksia tehtiin normaalia vähemmän (39), tarkastukset suoritettiin pääasiassa etätarkastuksina. 

Asiamäärien voimakkaasta kasvusta huolimatta kanteluja ratkaistiin enemmän kuin niitä saapui. OA ratkaisi yhteensä 7892 kantelua (7027 vuonna 2020) ja 91 (78) omaa aloitetta viime vuoden aikana. OA:n toimenpiteisiin johti yhteensä 1030 kantelua ja 42 omaa aloitetta, eli yli 13 prosenttia kaikista kanteluista ja omista aloitteista. 

Koronaepidemiaan liittyvät kantelut ja omat aloitteet

Koronaepidemiaan liittyviä kanteluja saapui 1106, joista 1065 ratkaistiin vuonna 2021. Omia koronaepidemiaan liittyviä aloitteita otettiin 14 ja lausuntoja annettiin 2. 

– Vuosi 2021 oli jälleen OA:n toiminnassa hyvin poikkeuksellinen kantelumäärien voimakkaan kasvun ja koronaepidemian takia, sanoo OA Petri Jääskeläinen. 

Kanteluiden käsittelyaikatavoite pystyttiin kuitenkin saavuttamaan vuoden lopussa, jolloin ei ollut vireillä yhtään yli vuotta vanhempaa kanteluasiaa.

 

Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments