KHO: Tietoa rikoksesta epäillyn kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään ei voitu pitää julkisuuslaissa tarkoitettuna salassa pidettävänä tietona henkilön henkilökohtaisista oloista

1.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:170 Asiakirjajulkisuus – Esitutkintapöytäkirja – Rikoksesta epäilty – Epäilty kuuluminen järjestäytyneeseen rikollisryhmään – Salassa pidettävyys – Yksityiselämän suoja – Yksityiselämään liittyvät tiedot

Keskusrikospoliisille esitetyssä asiakirjapyynnössä tarkoitetut esitutkintapöytäkirjat koskivat erääseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään liittyvää rikoskokonaisuutta. Esitutkintapöytäkirjoihin sisältyvät tiedot rikoksesta epäillyn asemassa olevien henkilöiden epäillystä kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään olivat olleet merkityksellisiä esitutkinnan toimittamisen ja siinä selvitettävien asioiden kannalta. Tietoa rikoksesta epäillyn henkilön epäillystä kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään ei ainakaan tällaisessa yhteydessä voitu pitää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuna salassa pidettävänä tietona henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista.

Koska tieto ei ollut salassa pidettävä, keskusrikospoliisin päätös olla luovuttamatta esitutkintapöytäkirjoja niiden rikoksesta epäillyn asemassa olevien henkilöiden nimien osalta, joiden poliisi epäili kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään, oli lainvastainen.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 1 momentti 32 kohta

Ks. KHO 2021:26

KHO:2021:170

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments