Laki oikeusgeneettisistä isyystutkimuksista perustuslain vastainen: hauta määrättiin avattavaksi DNA-tutkimusta varten

15.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:88 Isyys – Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja

A vaati kanteessaan, että C vahvistetaan hänen isäkseen. Koska C oli jo kuollut ja tuhkattu, A vaati, että C:n kymmeniä vuosia aikaisemmin kuolleiden vanhempien hauta määrätään avattavaksi oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä varten.

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaan isyystutkimusta ei saa tehdä haudatusta vainajasta, mikä olisi estänyt biologisen isyyden selvittämisen. Korkein oikeus katsoi myös vastasyitä punnittuaan, että säännöksen soveltaminen tässä tapauksessa oli ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kyseinen rajoitussäännös jätettiin perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta. Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kuolleen miehen vanhemmat eivät olisi antaneet suostumustaan tutkimuksen tekemiseen.

C:n vanhempien hauta määrättiin avattavaksi, ja vainajista määrättiin otettavaksi kudosnäytteitä isyystutkimusta varten.

KKO:2021:88

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments