HHO: Valmistaja ei ollut myöntänyt takuusitoumusta asennusohjeessa olleella maininnalla takuun myöntämisestä

30.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2021:14 Takuu – Takuusitoumus muulle kuin sopimuskumppanille tai kuluttajalle – Takuusitoumuksen antaminen asennusohjeessa – Virheen korjaaminen – Asuntokauppa – Vahingonkorvaus – Välittäjän vastuu

Asiassa oli ratkaistava, oliko valmistajan katsottava myöntäneen valmistamilleen katelevyille asennusohjeessa olevalla maininnalla yleisen takuun, joka olisi tullut voimaan myös levyjä kattoremonttiinsa kolmannelta osapuolelta hankkineen asunto-osakeyhtiön hyväksi.

Hovioikeus katsoi mahdolliseksi, että tuotteen valmistaja antaa itseään sitovan yleisen ja rajoituksettoman takuusitoumuksen niillekin tuotteen loppukäyttäjille, jotka eivät ole valmistajan sopimuskumppaneita, ilman ennalta määrättyä muotoa ja erityistä menettelyä kuten takuun saajien rekisteröintiä. Takuusitoumuksen olemassaolo tulee ratkaistavaksi siitä esitetyn selvityksen ja asiassa ilmenneiden olosuhteiden perusteella. Koska takuu merkitsee vapaaehtoisesti annettua lisävakuutta tuotteen virheettömyydestä ja käyttökelpoisuudesta ja koska se siten poikkeaa oikeudelliselta luonteeltaan sopimuksesta, takuun perusteeksi esitettyä asiakirjaa ei voida samalla tavoin kuin sopimusta tulkita laatijansa vahingoksi. Takuun olemassaoloa arvioitaessa ei voida antaa suojaa takuuseen vetoavan osapuolen perustelluille odotuksille tai vilpittömälle mielelle vastaavasti kuin sopimuksesta aiheutuneita riitoja ratkaistaessa.

Hovioikeus punnitsi tapauksessa sekä takuusitoumuksen myöntämisen puolesta että sitä vastaan puhuvia seikkoja ratkaisusta ilmenevin tavoin. Hovioikeus katsoi, ettei valmistaja ollut myöntänyt kanteessa vedottua takuusitoumusta asennusohjeessa olleella maininnalla takuun myöntämisestä. Kantajana ollut asunto-osakeyhtiö ei siten ollut näyttänyt vastaajayhtiön antaneen sille kanteensa perusteena olevaa takuusitoumusta. Asunto-osakeyhtiön vahingonkorvauskanne oli hylättävä jo takuusitoumuksen puuttumisen perusteella. (Ään.)

Katelevyjen 1.9.2005 päivätyn asennusohjeen – – mukaan:
”10 VUODEN TAKUU
[A Oy:n edeltäjä] myöntää kaikille ohjeiden mukaan asennetuille katteille 10 vuoden takuun. Kun lisätarvikkeina on käytetty [A Oy:n edeltäjän] hyväksymiä tuotteita ohjeiden mukaisesti asennettuina, koskee takuu myös niitä.”

Hel­HO:2021:14

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments