Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.12.2021 Oikeusuutiset

HHO: Valmistaja ei ollut myöntänyt takuusitoumusta asennusohjeessa olleella maininnalla takuun myöntämisestä

Hel­HO:2021:14 Takuu – Takuusitoumus muulle kuin sopimuskumppanille tai kuluttajalle – Takuusitoumuksen antaminen asennusohjeessa – Virheen korjaaminen – Asuntokauppa – Vahingonkorvaus – Välittäjän vastuu Asiassa oli ratkaistava, oliko valmistajan katsottava myöntäneen valmistamilleen katelevyille asennusohjeessa olevalla maininnalla yleisen takuun, joka olisi tullut voimaan myös levyjä kattoremonttiinsa kolmannelta osapuolelta hankkineen asunto-osakeyhtiön hyväksi. Hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/hho-valmistaja-ei-ollut-myontanyt-takuusitoumusta-asennusohjeessa-olleella-maininnalla-takuun-myontamisesta/
25.3.2019 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista

Tarkoituksena on varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen kaikissa tilanteissa. Lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta. Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/tyoryhma-ehdottaa-lunastuslain-korvausperusteiden-uudistamista/
19.1.2018 Lausunnot

Lausunto projektinjohtourakan sopimusmalleista

Dnro 72/2017   Lausuntopyyntönne: RTS 17:57–RTS 17:59, 5.12.2017 LAUSUNTO KOSKIEN TAVOITE- JA KATTOHINTAISEN PROJEKTINJOHTOURAKAN JA TAVOITEBUDJETILLA SOVITTAVAN PROJEKTINJOHTOURAKAN MALLEJA SEKÄ NÄIHIN LIITTYVÄÄ TEHTÄVÄLUETTELOA JA TYÖMAAN JOHTO- JA HALLINTORESURSSIEN KORVAUSTAULUKKOA   PROJEKTINJOHTOURAKAN SOPIMUSMALLIT Rakennustietosäätiö (jäljempänä ”RTS”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa tavoite- ja kattohintaisen projektinjohtourakan ja tavoitebudjetilla sovittavan projektinjohtourakan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-projektinjohtourakan-sopimusmalleista/
15.3.2016 Oikeusuutiset

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: ECC-verkosto: Auton osto ulkomailta vaatii tarkkuutta – neuvot kuluttajille

Tutustu Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) julkaisemiin neuvoihin ja maakohtaisiin listoihin ennen kuin riennät hakemaan lupaavaa autolöytöäsi ulkomailta Mihin seikkoihin autokauppaa tehdessä ja kauppakirjaa allekirjoitettaessa kannattaa kiinnittää huomiota? Mitä asiakirjoja tarvitsen, miten ostos kannattaa maksaa? Miten minimoida auton vikoihin liittyvät ongelmat? Mihin maahan arvonlisävero maksetaan, onko autolla takuu, tarvitsenko vakuutuksen tai…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/euroopan-kuluttajakeskus-suomessa-ecc-verkosto-auton-osto-ulkomailta-vaatii-tarkkuutta-neuvot-kuluttajille/
4.1.2016 Oikeusuutiset

Kilpailu- ja kuluttajaviraston viikon vinkki: Missä voin teettää toisesta EU-maasta ostamani tuotteen takuukorjauksen?

Jos tuote on ostettu jostain muusta EU-maasta (esim. verkkokaupasta tai lomamatkalla), kannattaa ensin tarkistaa takuuehdot Takuuehdoissa mainitaan tuotteen takuuhuoltopisteet. Jos suomalaista huoltopistettä ei ole mainittu, kuluttajan kannattaa kääntyä suomalaisen maahantuojan puoleen. Jos EU-alueelta ostetun tuotteen takuukorjaus ei hoidu maahantuojan kautta, kuluttaja voi tehdä valituksen tuotteen valmistajalle. Jos tuotteella on valmistajan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/kilpailu-ja-kuluttajaviraston-viikon-vinkki-missa-voin-teettaa-toisesta-eu-maasta-ostamani-tuotteen-takuukorjauksen/
5.6.2015 Oikeusuutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: EU:n kuluttajaviranomaisten valvontakampanja: Elektroniikkatuotteiden virhevastuusta ja takuusta annetaan puutteellisia tietoja

Monet eurooppalaisista elektroniikkaa myyvistä verkkokaupoista eivät kerro riittäviä tietoja tuotteiden virhevastuusta EU-maiden kuluttajansuojaviranomaiset tarkistivat syksyllä 2014 yhteensä 437 elektroniikkatuotteita, kuten matkapuhelimia, tietokoneita, kameroita ja televisioita, myyvää verkkosivustoa.  Suomesta kampanjaan osallistui kuluttaja-asiamies. Kampanjan tavoitteena oli selvittää, kertovatko verkkokaupat selvästi tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, jonka perusteella myyjä vastaa tuotteen virheestä riippumatta siitä, onko…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kilpailu-ja-kuluttajavirasto-eun-kuluttajaviranomaisten-valvontakampanja-elektroniikkatuotteiden-virhevastuusta-ja-takuusta-annetaan-puutteellisia-tietoja/
16.5.2014 Oikeusuutiset

MTV Uutiset: Monissa kaupungeissa velkaneuvonnan palvelut ovat ruuhkautuneet.

MTV Uutiset selvitti, mikä on Suomen kymmenen suurimman kaupungin velkaneuvonnan jonotilanne tällä hetkellä Heikoin tilanne on Espoossa ja Oulussa, joissa asiakasmäärät ovat ruuhkauttaneet velkapalvelut niin, että ensimmäiset vapaat ajat löytyvät vasta kolmen ja puolen kuukauden päästä. Pahimmillaan jonossa saattaa olla jopa yli 200 asiakasta. spoon johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/mtv-uutiset-monissa-kaupungeissa-velkaneuvonnan-palvelut-ovat-ruuhkautuneet/
7.12.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaavoitus Esitys on kaavoitusta koskevin osin selkeä. Esitetyt muutokset nykytilaan ovat maltillisia ja tarkoituksenmukaisia. Esityksen tärkeä lähtökohta on liikkumistarpeen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistäminen. Esityksen tavoite kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämisestä erityisesti kaupunkiseuduilla on perusteltu. Kaavoituksen keinoin tulee kuitenkin varmistaa kaavoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-hallituksen-esityksesta-uudeksi-kaavoitus-ja-rakentamislaiksi/
16.4.2021 Oikeusuutiset

Finnairin hyväksi annettu valtiontakaus oli unionin oikeuden mukainen

Suomen covid-19-pandemian yhteydessä lentoyhtiö Finnairin hyväksi antama takaus, jonka tarkoituksena on auttaa Finnairia saamaan eläkerahastolta 600 miljoonan euron suuruinen laina, jolla on tarkoitus kattaa sen tarvitsema käyttöpääoma, on unionin oikeuden mukainen. Takaus oli tarpeellinen Suomen taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi, kun otetaan huomioon Finnairin merkitys Suomen taloudelle Suomi ilmoitti 13.5.2020…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/finnairin-hyvaksi-annettu-valtiontakaus-oli-unionin-oikeuden-mukainen/
17.1.2020 Tiedotteet

Nyt tarvitaan OHO-uudistus: Suomen surkean hidas oikeusjärjestelmä on häpeäpilkku

Suomi on oikeusvaltio ja toimii monelta osin hyvin. Pintaa syvemmälle katsottuna oikeudenhoidossa on kuitenkin niin vakavia ongelmia, että ne vaarantavat kansalaisen oikeusturvan. Ihmiset eivät uskalla enää hakea oikeutta asialleen, koska odotusaika toivottoman pitkä. Ongelmat tiedetään, mutta niille ei tehdä mitään. Miksi?    Suomessa on viime vuosien aikana keskitytty monien palveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/nyt-tarvitaan-oho-uudistus-suomen-surkean-hidas-oikeusjarjestelma-on-hapeapilkku/