Virkamieslaissa oleva viranhakijan muutoksenhakuoikeus nimityspäätöksestä koskee vain valittajaan itseensä kohdistunutta valitusperustetta

17.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:158 Valtion virkamies – Nimityspäätös – Viranhakijan muutoksenhakuoikeus – Valituksen perustelut – Kanssahakijan väitetty syrjintä

Valtioneuvosto oli yleisistunnossaan nimittänyt valtion virkaan B:n. Virkaa hakenut mutta valitsematta jäänyt A valitti nimityspäätöksestä muun ohella sillä perusteella, että valituksessa nimettyjä kahta kanssahakijaa oli syrjitty virantäytössä. Nämä kanssahakijat eivät olleet hakeneet muutosta valtioneuvoston päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että viranhakijan valtion virkamieslain 59 §:ään perustuvan muutoksenhakuoikeuden tavoitteena oli antaa suojaa viranhakijan omalle oikeusasemalle. Valitusoikeus omassa nimitysasiassa ei merkinnyt sitä, että kysymyksessä olisi ollut yleinen laillisuusvalvontakeino. A:n valituksen johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa eivät tulleet arvioitaviksi sellaiset valitusperustelut, jotka eivät liittyneet valittajaan itseensä vaan kohdistuivat suoraan kanssahakijoihin.

KHO:2021:158

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments