KHO kysyy EU-tuomioistuimen ennakkopäätöstä kuvaohjelmien ikärajamerkinöistä

29.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:151 Ennakkoratkaisupyyntö – Kuvaohjelmalaki – Kuvaohjelman luokittelu ja ikärajamerkintä – Lasten suojelemisen tavoite – Tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide – Kuvaohjelmien uudelleen luokittelua ja merkintää koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuus

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli velvoittanut A:n lisäämään kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvat ikärajamerkinnät kuvaohjelmatallenteiden tuotetietojen yhteyteen, kun tämä tarjosi niitä verkkokaupassaan ostettaviksi.

A:n mukaan sen verkkokaupassaan markkinoimat kuvaohjelmatallenteet olivat peräisin muista Euroopan unionin jäsenmaista ja ne oli luokiteltu alkuperämaassa ja varustettu alkuperämaan ikärajamerkinnöillä.

Asiassa oli kysymys siitä, ovatko kuvaohjelmien luokittelua ja merkintää koskevat kuvaohjelmalain säännökset perusteltuja lasten suojelemiseksi heidän kehitykselleen haitallisilta kuvaohjelmilta ja ovatko säännökset oikeasuhteisia lasten suojelemisen tavoitteeseen nähden ja siten oikeutettuja SEUT 36 artiklan perusteella.

Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat SEUT 267 artiklassa tarkoitetut ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko SEUT 34 artikla, ottaen huomioon SEUT 36 artiklan, esteenä kuvaohjelmalain 5 §:n 1 momentin säännöksen tulkinnalle, joka edellyttää kuvaohjelmatallenteiden luokittelua kuvaohjelmalain mukaisesti ja kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvien ikärajamerkintöjen tekemistä tuotetietojen yhteyteen jo siinä vaiheessa, kun kuvaohjelmatallenteet ovat verkkokaupassa myytävinä, vaikka kuvaohjelmatallenteet on luokiteltu ja merkitty toisessa jäsenvaltiossa, eikä tallenteita ole vielä toimitettu Suomeen?

Onko kysymyksen arvioinnissa merkitystä sillä, ettei kuvaohjelmalaki sisällä säännöstä luokittelusta ja merkitsemisestä poikkeamisesta sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, ja että edellä todettua uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuvaohjelmatallenteen tarjoamiseen verkkokaupassa vain, jos ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai jolla on toimipaikka Suomessa, tai ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa, taikka päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa?

2. Jos edellä todetun uudelleen luokittelua ja merkitsemistä koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuus edellyttää, että vaatimuksesta voidaan poiketa sillä perusteella, että kuvaohjelmatallenteen ostajan täysi-ikäisyydestä on varmistuttu, onko täysi-ikäisille tapahtuvan myynnin osalta edellytettävä, että kuvaohjelmatallenteiden tilaus- ja ostovaiheessa ostajan täysi-ikäisyydestä on täysi varmuus vai riittääkö, että kuvaohjelmatallenteen myyjä pyrkii varmistumaan ostajan täysi-ikäisyydestä?

KHO:2021:151

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments