Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.10.2021 Oikeusuutiset

KHO kysyy EU-tuomioistuimen ennakkopäätöstä kuvaohjelmien ikärajamerkinöistä

KHO:2021:151 Ennakkoratkaisupyyntö – Kuvaohjelmalaki – Kuvaohjelman luokittelu ja ikärajamerkintä – Lasten suojelemisen tavoite – Tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaava toimenpide – Kuvaohjelmien uudelleen luokittelua ja merkintää koskevan vaatimuksen oikeasuhteisuus Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli velvoittanut A:n lisäämään kuvaohjelmalain mukaiseen luokitteluun perustuvat ikärajamerkinnät kuvaohjelmatallenteiden tuotetietojen yhteyteen, kun tämä tarjosi niitä verkkokaupassaan ostettaviksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kho-kysyy-eu-tuomioistuimen-ennakkopaatosta-kuvaohjelmien-ikarajamerkinoista/
23.4.2020 Oikeusuutiset

KHO arvioi tuomioistuinvalvonnan ulottuvuutta valitettaessa asiantuntijaviranomaisen ratkaisusta

KHO:2020:45 Kuvaohjelman ikärajaluokittelu – Animaatiosarja – Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma – Seksuaaliseen väkivaltaan viittaava sisältö – Pelottava ja ahdistava sisältö – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti – Kuvaohjelmalautakunta – Viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli luokitellut Kehoni on minun -animaatiosarjan kaikkien neljän jakson ikärajaksi 12 vuotta. Kuvaohjelmalautakunta oli Pelastakaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-arvioi-tuomioistuinvalvonnan-ulottuvuutta-valitettaessa-asiantuntijaviranomaisen-ratkaisusta/
17.4.2015 Oikeusuutiset

Kuvaohjelman esittäminen aikuisyleisölle ei edellytä sen luokittelua tai esityslupaa

Turun HAO: Sananvapaus – Kuvaohjelman tarjoaminen – Festivaalilupa – Luvan tarve – Maksu Maksuperustelaki – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Hallintolainkäyttölain muutoksen vaikutus Pienkustantamo N Oy oli suunnitellut esittää kunniamurhia koskevan kirjansa esittelyn yhteydessä samaa aihepiiriä koskevan dokumenttielokuvan. Yhtiö oli arvellut, että elokuva voidaan esittää luokittelematta, koska se sisältää yksinomaan opetuksellista tai…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kuvaohjelman-esittaminen-aikuisyleisolle-ei-edellyta-sen-luokittelua-tai-esityslupaa/
20.1.2017 Oikeusuutiset

Dokumenttielokuva oli esitettävissä vain 18-vuotta täyttäneille. Ei loukannut lasten oikeutta vastaanottaa tietoa.

KHO:2017:10 Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus Pienkustantamo A Oy oli esittänyt kunniamurhahuijauskirjaa käsittelevän dokumenttielokuvan kirjallisuuskierroksen yhteydessä. Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (KAVI) oli katsonut, että elokuvalle ei voitu luokittelematta asettaa K18 -ikärajaa kuvaohjelmalain nojalla, koska elokuvan sisältö ei ollut yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettu ja rajoitus loukkasi lasten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/dokumenttielokuva-oli-esitettavissa-vain-18-vuotta-tayttaneille-ei-loukannut-lasten-oikeutta-vastaanottaa-tietoa/