AOA: Kielteiselle päätökselle vangin haettua avolaitokseen ei ilmennyt riittäviä perusteita – RISEn on selvitettävä onko vangilla yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

20.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli kantelussaan EteläSuomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen tekemää kielteistä avolaitospäätöstä, jota perusteltiin hänen rikollisuuteensa kiinnittyneellä sosiaalisella piirillä. Kantelijan käsityksen mukaan kyseinen piiri koostuu hänen entisestä puolisostansa ja lapsensa isästä, jonka kanssa hänellä on yhteishuoltajuus ja jonka luona alaikäinen lapsi asuu hänen tuomionsa ajan. Kantelijan mukaan päätöksestä saa sen käsityksen, että avolaitokseen päästäkseen hänen tulisi katkaista välit lapsensa isään, jolloin hänen yhteytensä myös lapseen katkeaisi. Kantelijan mukaan kielteisessä päätöksessä ei ole huomioitu hänelle laadittua rangaistusajan suunnitelmaa.

– – –

AOA: Nähdäkseni asiassa on esitetty varsin vahvoja perusteita kantelijan avolaitokseen siirtämiselle liittyen myös hänen luotettavuutensa arviointiin liittyviin seikkoihin. Edellä mainituille asioille ei ole kuitenkaan annettu ratkaisevaa merkitystä kantelijan luotettavuuden arvioinnissa, vaan ratkaiseva on pidetty hänen yhteyksiään järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– – –

Selvityksestä ilmenee, että arviointikeskuksessa ei ole päivitetty kantelijan laitosturvallisuusarviota ennen päätöksen tekemistä. Tapauksessa ei ole siten selvitetty kantelijan mahdollista yhteydenpitoa jrryhmien jäseniin ja minkä luonteista yhteydenpito on ollut. Suljetuissa vankiloissa on varsin hyvät mahdollisuudet seurata vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle sekä muihin vankeihin.

“Käsitykseni mukaan vangin on paljon vaikeampaa itse osoittaa ja todistaa, että tällaista yhteydenpitoa ei ole tapahtunut.”

– – –

Arviointikeskuksen toiminnan arviointia tapauksessa vaikeuttavat edellä mainitut asian selvittämisessä havaitut puutteellisuudet. Tapauksessa on kuitenkin esitetty monia avolaitokseen sijoittamista puoltavia seikkoja. Saaduista selvityksessä ei ilmene, että kantelijalla olisi ollut yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluviin henkilöihin avolaitokseen hakiessaan tai yleensä muutenkaan vankilassa ollessaan. Saadun selvityksen perusteella pidän varsin tulkinnanvaraisena, missä määrin kantelijaa on voitu kyseisenä ajankohtana ylipäätään pitää sitoutuneena järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. Edellä todetun perusteella katson, että arviointikeskus ei ole esittänyt tapauksessa asianmukaisia ja riittäviä perusteita kielteiselle avolaitospäätökselle.

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/7030/2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments