KHO: Elinkeinovapauden rajoituksista on säädettävä lailla ja näiden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia

22.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:134 Panostajalaki – Panostaja – Pätevyyskirjan uusiminen – Ammattitaidon ylläpitäminen – Laissa säädetyt edellytykset – Perustuslaki – Elinkeinon ja ammatin harjoittamisoikeus – Rajoitusten säätäminen lailla – Täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Aluehallintovirasto ei ollut uusinut A:n panostajan pätevyyskirjaa, koska A:n toimittamista työtodistuksista ei ollut käynyt ilmi, että hän olisi pitänyt yllä ammattitaitoaan panostajan työssä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Panostajalaissa panostajan pätevyyskirjan uusimisen edellytykseksi on asetettu vain kertauskurssin suorittaminen, minkä A oli tehnyt. Sen sijaan panostajalaissa ei ole asetettu panostajan pätevyyskirjan uusimisen edellytykseksi ammattitaidon ylläpitämistä aluehallintoviraston päätöksessä mainitulla tavalla. Kun otettiin huomioon, että elinkeinovapauden rajoituksista on säädettävä lailla ja näiden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei aluehallintovirasto ollut voinut hylätä mainitsemillaan perusteilla A:n panostajan pätevyyskirjan uusimista koskevaa hakemusta.

KHO:2021:134

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments