Vuoden 2019 vesiliikennelakia sovellettiin lievempänä lakina aiemman lain aikana tehtyihin vesiliikennerikkomuksiin

17.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2020:10 Sjötrafiklagen – sjötrafikförseelse den lindrigare lagens princip
Vesiliikennelaki – vesiliikennerikkomus lievemmän lain periaate

Käräjäoikeudessa A:n syyksi on luettu vesiliikennejuopumus kohdassa 1 ja vesiliikennerikkomus kohdissa 2 ja 3. Kohtien 2 ja 3 vesiliikennerikkomuksiin on sovellettu tekohetkellä voimassa ollutta vesiliikennelakia (463/1996) ja vesiliikenneasetusta.

Hovioikeus on katsonut, että uuden vesiliikennelain (782/2019) soveltaminen kohdissa 2 ja 3 johtaa lievempään lopputulokseen. Syyte vesiliikennerikokkomuksesta kohdassa 3 on hylätty vesiliikennelain 122 §:n 3 momentin 3 kohdan nojalla.

Vaa­HO:2020:10

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments