Generic filters
Exact matches only
17.8.2021 Oikeusuutiset

Vuoden 2019 vesiliikennelakia sovellettiin lievempänä lakina aiemman lain aikana tehtyihin vesiliikennerikkomuksiin

Vaa­HO:2020:10 Sjötrafiklagen – sjötrafikförseelse den lindrigare lagens princip Vesiliikennelaki – vesiliikennerikkomus lievemmän lain periaate Käräjäoikeudessa A:n syyksi on luettu vesiliikennejuopumus kohdassa 1 ja vesiliikennerikkomus kohdissa 2 ja 3. Kohtien 2 ja 3 vesiliikennerikkomuksiin on sovellettu tekohetkellä voimassa ollutta vesiliikennelakia (463/1996) ja vesiliikenneasetusta. Hovioikeus on katsonut, että uuden vesiliikennelain (782/2019) soveltaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vuoden-2019-vesiliikennelakia-sovellettiin-lievempana-lakina-aiemman-lain-aikana-tehtyihin-vesiliikennerikkomuksiin/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta vesiliikennelaiksi

Dnro 40/2018 Lausuntopyyntönne: LVM/1832/03/2016, 20.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESILIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Kiitämme mahdollisuudesta lausunnon antamiseen yllä mainitussa asiassa. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiinnittää huomiota lähinnä vesiliikennelain soveltamisalaa, määritelmiä ja rikkomuksia koskeviin säännöksiin. 1 § Soveltamisala Lakiesitysluonnoksen 1 § 3 momentissa säädettäisiin siitä, missä tapauksissa lakia sovellettaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-vesiliikennelaiksi/