Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

26.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansiomenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 31.8.2021.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun ansiotulon määrä on:
1) vahinkoa kärsineen täytettyä 18 vuotta 10 050 euroa vuodessa;
2) vahinkoa kärsineen täytettyä 23 vuotta 39 810 euroa vuodessa;
3) vahinkoa kärsineen täytettyä 35 vuotta 50 530 euroa vuodessa.

 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8074cd63

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments