Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2022 – oikeusapupalkkioihin ei luvassa kohennusta

13.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja vuodelle 2022 kaikkiaan miljardi euroa. Tämä on 15,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vaalimenoja ei oteta huomioon. Lisäys suunnataan oikeushallinnon perusrahoituksen vahvistamiseen.  

Lyhyempiä oikeudenkäyntiaikoja

Tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden määrä on ruuhkauttanut tuomioistuimia ja pidentänyt vireilläoloaikoja. Jotta oikeudenkäyntejä voidaan sujuvoittaa ja rikosvastuun toteutuminen turvata paremmin, oikeusministeriö esittää tuomioistuimille 10,3 miljoonan euron tasokorotusta ja Syyttäjälaitokselle 1,6 miljoonan lisärahoitusta.

Oikeudenkäyntien näytön keskitetty vastaanottaminen käräjäoikeuksiin ja todistelujen taltiointi hovioikeuskäsittelyä varten vaatii teknisiä uudistuksia. Oikeusministeriö esittää vuodelle 2022 kertaluonteista 2,7 miljoonan lisärahoitusta videotallennusjärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen.

Syyttäjälaitokselle ja tuomioistuimille esitetään 677 000 euron lisämäärärahaa, jolla varaudutaan tapausmäärien kasvuun, kun laittomasta uhkauksesta tulee virallisen syytteen alainen rikos, jos uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Rikoslain muutos tulee voimaan 1.10.2021. 

Parannusta vankilaturvallisuuteen

Rikosseuraamuslaitokselle esitetään 6,6 miljoonan lisärahoitusta, jonka avulla vähennetään vanginvartijoiden yksintyöskentelyä sekä panostetaan siihen, että naisvankien erityistarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin.

Rikosseuraamuslaitokselle esitetään 2,7 miljoonan lisäystä tupakoinnin kieltämiseksi suljetuissa vankiloissa hallituksen esityksen mukaisesti. Lisärahoitusta tarvitaan tupakoinnin järjestämiseen ja valvontaan sekä tukitoimiin, jotka tähtäävät vankien tupakoinnin lopettamiseen.

Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestetään vuonna 2022, ja niiden kokonaiskulut ovat 11,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 aluevaalien valmisteluun on jo varattu 4,1 miljoonaa, joten määrärahoihin esitetään vuodelle 2022 lisäystä 7,8 miljoonaa.

Suomalaisten talousosaaminen paremmaksi 

Ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia halutaan ehkäistä ja vähentää aiempaa paremmin. Hallituksen puoliväliriihen linjausten mukaisesti perustetaan toiminto, joka ryhtyy koordinoimaan kansalaisten talousosaamista tukevien tahojen yhteistyötä. Toiminnon perustamiseksi oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan yhteyteen esitetään 1 miljoonan euron lisäystä.

Huomiota tietosuojaan ja lainvalmistelun laatuun 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on tuonut tietosuojavaltuutetun toimistolle ennakoitua enemmän ilmoituksia tietoturvaloukkauksista. Niiden käsittelyyn ja tietosuojasertifiointien edistämiseen esitetään yhteensä 265 000 euron lisäystä.

Jotta hallitusohjelman tehokas toteuttaminen ja valtioneuvoston lainvalmistelun laatu voidaan varmistaa, oikeusministeriön määrärahoihin esitetään 1 miljoonan euron lisäystä.

Oikeusministeriön ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi pdf 241kB (pdf)

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseksi  

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments