Aseiden väliaikainen haltuunotto edellyttää, että on perusteltu syy epäillä, että aselupien peruuttamisen edellytykset täyttyvät

13.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:108 Ampuma-aselaki – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton edellytykset – Luvan peruuttamisen vireilletulo

Poliisilaitos oli päättänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta, koska A:n terveydentilaa koskevien epäilyjen vuoksi A:n aselupien peruuttamisasia oli pantu vireille. Asiassa oli kysymys sitä, oliko poliisin väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös lain mukainen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei yksinomaan se seikka, että A:n aselupien peruuttamista koskeva asia oli pantu vireille, oikeuttanut aseiden väliaikaiseen haltuunottoon, vaan peruuttamisasian vireilletulon oli täytettävä ampuma-aselain 66 a §:ssä säädetyt edellytykset. Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, ettei peruuttamisasian vireilletulo edellyttänyt sitä, että poliisi olisi tuossa vaiheessa todennut peruuttamisen edellytysten täyttyvän, vaan riittävää oli, että tätä oli perusteltu syy epäillä.

Kun esillä olevassa tapauksessa aselupien peruuttamisasian vireilletuloon oli ampuma-aselain 66 a §:ssä säädetyt edellytykset, poliisin oli lain 92 §:n 1 momentin nojalla tullut päättää A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta.

KHO:2021:108

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments