Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

13.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 13. heinäkuuta 2021 antanut ratkaisun, jolla se kumosi kokonaisuudessaan Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa N.A. v. Suomi.

EIT hylkäsi valittajan valituksen (nro 25244/18) valitusoikeuden väärinkäyttönä. EIT katsoi, että valittaja on esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut harhaan tuomioistuinta. Jos tiedot olisivat tulleet tuomioistuimen tietoon ennen asian ratkaisemista, valittajan valitus olisi jätetty tutkimatta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 35 artiklan 3(a) kohdan nojalla.

Nyt kokonaan kumotussa, 14.11.2019 antamassaan tuomiossa EIT katsoi Suomen loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 (oikeus elämään) ja 3 artikloja (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto). EIT määräsi valtion korvaamaan valittajalle 20 000 euroa vahingonkorvauksena aineettomasta vahingosta sekä 4 500 euroa oikeudenkäyntikulujen osalta. Alkuperäisessä tuomiossa määrättyä hyvitystä ei ole maksettu.

Keskusrikospoliisi (KRP) aloitti 6.3.2020 esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen valittajan EIT:lle esittämiin asiakirjoihin ja tosiseikkoihin. Helsingin käräjäoikeuden 11.2.2021 antamassa ratkaisussa valittaja tuomittiin törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä 1 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen. Asian käsittely on edelleen kesken Helsingin hovioikeudessa.

EIT:n työjärjestyksen säännön 80 mukaan tapauksissa, joissa tulee esiin tosiseikka, joka on luonteeltaan sellainen, että sillä voi olla ratkaisevaa vaikutusta ja joka ei ollut tuomioistuimen tiedossa tuomiota antaessa eikä ole voinut olla kohtuudella osapuolen tiedossa, osapuoli voi pyytää tuomioistuinta tarkistamaan tuomionsa kuuden kuukauden sisällä siitä, kun osapuoli sai tiedon tästä tosiseikasta. Suomi toimitti säännön 80 mukaisen pyynnön EIT:lle 6.9.2020. Pyyntöä täydennettiin esitutkinnan ja kansallisen oikeudenkäynnin edetessä.

UM:n tiedote

Ratkaisu kokonaisuudessaan on luettavissa HUDOC-tietokannasta(Linkki toiselle verkkosivustolle) 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments