Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.7.2021 Oikeusuutiset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 13. heinäkuuta 2021 antanut ratkaisun, jolla se kumosi kokonaisuudessaan Suomea koskevan tuomion turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa N.A. v. Suomi. EIT hylkäsi valittajan valituksen (nro 25244/18) valitusoikeuden väärinkäyttönä. EIT katsoi, että valittaja on esittämillään virheellisillä tosiseikoilla tietoisesti johtanut harhaan tuomioistuinta. Jos tiedot olisivat tulleet tuomioistuimen tietoon…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-kumosi-suomea-koskevan-tuomion-turvapaikanhakijan-palauttamista-irakiin-koskevassa-asiassa/
2.2.2021 Oikeusuutiset

EUT:n suuri jaosto tunnustaa luonnolliselle henkilölle perusoikeuskirjalla suojatun vaikenemisoikeuden hallinnollisessa sisäpiirikauppaa koskevassa tutkinnassa

Luonnollisella henkilöllä, joka on sisäpiirikauppaa koskevan hallinnollisen tutkimuksen kohteena, on oikeus vaieta, jos hänen vastauksistaan voisi ilmetä, että hän vastaa rikkomuksesta, josta voidaan määrätä luonteeltaan rikosoikeudellisia hallinnollisia seuraamuksia, tai että hän on rikosoikeudellisessa vastuussa Tällä vaikenemisoikeudella ei kuitenkaan voida oikeuttaa kieltäytymistä kaikesta yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kuten kieltäytymistä osallistua kuulemiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/eutn-suuri-jaosto-tunnustaa-luonnolliselle-henkilolle-perusoikeuskirjalla-suojatun-vaikenemisoikeuden-hallinnollisessa-sisapiirikauppaa-koskevassa-tutkinnassa/
3.6.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

Dnro 30/2016 Lausuntopyyntönne: VM071:00/2015, VM/1865/03.01.00/2015, 27.5.2016LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVIEN DOKUMENTOINTISÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt 27.5.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotuksen maakohtaista raportointia koskien. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Ulkomailta saatujen maakohtaisten tietojen käyttö Lakiehdotusta on täydennettävä OECD BEBS Action13: 2015 Final…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/lausunto-he-luonnoksesta-verotusmenettelysta-annetun-lain-siirtohinnoittelua-koskevien-dokumentointisaannosten-muuttamisesta/
7.4.2016 Lausunnot

Lausunto muutosesityksestä asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

Dnro 14/2016 Lausuntopyyntönne: OM 15/33/2015, 7.3.2016LAUSUNTO LUONNOKSESTA MUUTOSESITYKSEKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Yleisesti turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmän kokonaismuutoksesta Asianajajaliitto vastustaa hallituksen esitystä. Turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmä on Suomessa ollut perinteisesti korkealla tasolla eikä järjestelmän muuttamiseen esitysluonnoksessa kuvatulla tavalla ole tarvetta. Turvapaikanhakijoiden oikeusavun siirtäminen oikeusapujärjestelmän piiriin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-muutosesityksesta-asetukseen-oikeusavun-palkkioperusteista/
8.12.2015 Oikeusuutiset

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö tehty Suomessa, vaikka kaupat selvitetty ja rekisteröity Tukholman pörssissä

KKO:2015:90 Rikosoikeuden soveltamisala – Rikoksen tekopaikka Tuomioistuimen toimivalta – Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta Syyte – Syytesidonnaisuus Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Syyttäjä oli vaatinut B:lle ja C:lle rangaistusta Helsingissä tehdystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä suomalaisen yhtiön osakkeisiin liittyvien optioiden hankinnassa. Hankinnasta oli sovittu Suomessa toimineiden markkinatakaajien kanssa, mutta optioiden kaupat oli selvitetty…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/sisapiirintiedon-vaarinkaytto-tehty-suomessa-vaikka-kaupat-selvitetty-ja-rekisteroity-tukholman-porssissa/
5.11.2015 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Kolumni: Rajat kiinni?

Luvattomien tulijoiden virta EU-maihin on herättänyt vaatimuksia vahvemmasta ulkorajavalvonnasta ja jopa ulkorajojen sulkemisesta. Täydellinen rajojen sulkeminen ei onnistu kansainvälisiä sopimuksia rikkomatta EU tarvitsee tehokkaampaa yhteistyötä voidakseen turvata toimivan rajavalvonnan Schengen-alueen reunoilla. Schengen-alueen muodostavat 23 EU:n jäsenmaata yhdessä Norjan, Islannin ja Sveitsin kanssa. Schengen-maille ulkorajavalvonta on äärimmäisen tärkeää, koska alueen sisärajoilla…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/suomen-pysyva-edustusto-euroopan-unionissa-kolumni-rajat-kiinni/
23.7.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaata liikkuvuuta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Asianajajan ammattiin pääsy – Mahdollisuus evätä sellaisen jäsenvaltion kansalaisen merkitseminen asianajajaluetteloon, joka on saanut asianajajan ammatillisen pätevyyden muussa jäsenvaltiossa – Oikeuden väärinkäyttö  Ennakkoratkaisupyyntö koskee asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, 16.2.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-henkiloiden-vapaata-liikkuvuuta-koskevassa-asiassa/
10.4.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asianajajan ammatin harjoittamista koskevassa asiassa

Jäsenvaltion tuomioistuimen käsite – Consiglio Nazionale Forense – Riippumattomuus – Puolueettomuus – Direktiivin 98/5/EY 3 artikla – Pätevyys – Asianajajan ammatin pysyvä harjoittaminen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa pätevyys on hankittu – Oikeuksien väärinkäyttö – Kansallisten identiteettien kunnioittaminen Angelo Alberto Torresi ja Pier Francesco Torresi (jäljempänä Torresit) ovat Italian kansalaisia,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-asianajajan-ammatin-harjoittamista-koskevassa-asiassa/
7.5.2021 Oikeusuutiset

Oliko kunnian vastaista ja arvotonta kun juristipuoliso vetosi avioehtosopimuksen muotovirheeseen?

KKO:2021:28 Avioliitto – Avioehtosopimus Kun avioliittolain 66 §:ssä säädettyä todistamisvaatimusta ei ollut noudatettu, avioehtosopimus katsottiin pätemättömäksi, vaikka puolison tiedettiin omakätisesti ja vapaaehtoisesti allekirjoittaneen avioehtosopimuksen. Asiassa ei ollut osoitettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta katsoa, että puolison vetoaminen muotovirheeseen merkitsisi oikeuden väärinkäyttöä tai että sitä olisi pidettävä kunnian vastaisena ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/oliko-kunnian-vastaista-ja-arvotonta-kun-juristipuoliso-vetosi-avioehtosopimuksen-muotovirheeseen/
22.9.2020 Oikeusuutiset

KKO: Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys lakkautettava

Korkeimman oikeuden mukaan rekisteröimätön Pohjoismainen vastarintaliike -yhdistys toimi olennaisesti vastoin lakia, minkä vuoksi se on lakkautettava. KKO ei muuttanut Turun hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. KKO oli maaliskuussa 2019 väliaikaisesti kieltänyt yhdistyksen toiminnan. KKO:n tuomion mukaan yhdistyksen tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteiden ja niiden tausta-arvojen vastaisia. Yhdistyksen verkkosivuilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kko-pohjoismainen-vastarintaliike-yhdistys-lakkautettava/