Apulaisoikeusasiamies arvioi tuomioistuinten Tuomas- ja Sakari -järjestelmien toiminnallisuutta

12.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Tuomioistuinten toiminnassa korostuvat tehokkuuden, oikeusvarmuuden, tasapuolisuuden ja avoimuuden vaatimukset. Oikeusvaltion toimivuuden kannalta on keskeistä, että tuomioistuinten toimintaan luotetaan. Luottamukseen vaikuttavatvarsinaisen lainkäytön ohellamyös monet ulkoiset tekijät kuten tuomareiden käyttäytyminen, tietojärjestelmien ja teknisten yhteyksientoimivuus sekä asiakirjojen virheettömyys ja selkeys.

Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksenkäytössä olevientietojärjestelmien ominaisuuksillaja suorituskyvyllä on käytännössä suuri merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin eri ulottuvuuksien toteuttamisessa. AIPA ja HAIPA sitovat oikeudenkäynnit ja muun käytännön lainkäyttötyön entistäkin selkeämmin teknisiin järjestelmiin.

Edellä selostetut havaintoni ja saadut selvitykset viittaavat siihen, että vanhojen Sakarija Tuomasjärjestelmien rakenteellisiapuutteitaja päivitysten tarvettaei ole systemaattisestiseurattueikä kaikkia välttämättömiäkään lain edellyttämiä toimenpiteitä ole toteutettu. Saattaa olla, ettei tietojärjestelmien toiminnan yhteyttä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja muiden perusoikeuksien toteuttamiseen ole täysin ymmärretty.”

Tuomas- ja Sakari-järjestelmien toiminnallisuudet (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments