Asianajajaliitto Priden platinakumppaniksi

15.6.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliitto edistää toiminnallaan kaikille kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä puolustaa oikeusvaltioperiaatteita oikeusolojen kehittäjänä. Helsinki Priden platinakumppanina haluamme kiinnittää huomiota erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, mutta myös muistuttaa yhdenvertaisuudesta lain edessä.
 
Se, miten eri tilanteissa olevien ihmisten oikeusturvasta ja oikeuksista huolehditaan, kertoo oikeusvaltion tilasta paljon. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen vaikuttamistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin turvata jokaisen yksilön oikeusturva sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, sillä ilman oikeusturvaa ei oikeusvaltio voi toimia. Myös asianajoalalla tarvitaan enemmän diversiteettiä ja moninaisuutta sekä näiden aihealueiden oikeudellista osaamista yritys- ja yksityisasiakkaiden oikeusturvan toteutumiseksi.
 
Asianajajaliitto tavoittelee Priden vision mukaisesti sitä, että yhteiskuntamme on avoin ja turvallinen kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Haluamme olla myös mukana murtamassa syrjiviä rakenteita niin asenteissa kuin lainsäädännössä, sekä kannustaa koko asianajoalaa ja sidosryhmiämme mukaan edistämään oikeusturvan toteutumista. Lue lisää Asianajajaliiton oikeuspoliittisesta vaikuttamistyöstä.
 
Helsinki Pride -viikkoa vietetään 28.6.−4.7.2021. Kyseessä on Priden juhlavuosi: tänä vuonna on 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta, 40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta ja 30 vuotta Helsinki Pride -yhteisön perustamisesta. 
 
Asianajajaliitto osallistuu aktiivisesti Pride-viikkoon. Seuraa viestintäämme ja somekanaviamme!
 
 

Lisätiedot

Pääsihteeri Niko Jakobsson, 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 5620040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi