Amfetamiinierän korkea huumausainepitoisuus otettiin huomioon huumausaineen suurta määrää arvioitaessa

22.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2021:2 Huumausainerikos –Törkeä huumausainerikos – Huumausaineen suuri määrä – Teon kokonaisarvostelu

Asiassa on riidatonta, että A on pitänyt hallussaan 49,8 grammaa pitoisuudeltaan 53-prosenttista amfetamiinia. Asiassa on kysymys siitä, onko A:n hallussa pitämän amfetamiinin määrä ollut rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suuri ja onko huumausainerikos myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Korkein oikeus on ratkaisunsa 2021:3 johtopäätöksenä todennut, että huumausaineen pitoisuus on sen ratkaisukäytännössä otettu huomioon arvioitaessa sitä, onko rikoksen kohteena ollut suuri määrä huumausainetta, ja katsonut, että amfetamiinin keskimääräisenä laskennallisena pitoisuutena voitiin pitää jo aikaisemmin oikeuskäytännössä noudatettua 25 prosentin pitoisuutta.

Johtopäätöksenään hovioikeus toteaa, että A:n hallussa pitämän amfetamiinin pitoisuus ylittää selvästi edellä todetun amfetamiinin keskimääräisen 20–40 prosentin pitoisuuden. Kysymyksessä oleva A:n hallusta takavarikoitu 49,8 grammaa 53-prosenttista amfetamiinia vastaa 25 prosentin keskimääräiseen käyttövahvuuteen muutettuna noin 105 grammaa amfetamiinia. Tästä määrästä olisi saatavissa yli 500 tavanomaista käyttöannosta. Nämä ja edellä selostetusta korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ilmenevät arviointiperusteet huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A:n hallussa pitämän amfetamiinin määrää on pidettävä rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna suurena määränä huumausainetta.

A:n huumausainerikoksen kohteena on ollut samalla kerralla hallussa pidetty suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Kysymyksessä on ollut pitoisuudeltaan voimakas huumausaine-erä, josta olisi saatu levitykseen ja käyttöön suuri määrä tavanomaisia kerta-annoksia. Nämä seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että A:n syyksi luettu huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

RHO 2021:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments