Koronapandemia vauhditti asianajosektorin teknologiakehitystä – Suomi digitalisoi asianajajatutkinnon ennätysajassa

4.5.2021 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliitto järjestää lakisääteisesti juristeille kolmiosaisen asianajajatutkinnon. Sen suorittaminen on pakollista, mikäli henkilö haluaa toimia asianajajana. Suomi siirsi ensimmäisenä Pohjoismaana vuosikymmeniä lähiopetuksena järjestetyn tutkinnon vuorovaikutteiseksi verkkokoulutukseksi alle puolessa vuodessa, mikä toi korona-aikana ennätysmäärän tutkintokokelaita ja uusia asianajajia. 

Moni ala – mukaan lukien oikeudenhoito – on kärsinyt koronapandemian lieveilmiöistä. Asianajajaliitto oli tehnyt valmisteluja palvelujen digitaalisoimiseksi jo ennen pandemian alkua. Koska kohtaamiset eivät enää keväällä 2020 olleet mahdollisia, koko asianajajatutkinto vietiin verkkoon ennätysajassa: sen digitalisoimiseen meni alle puoli vuotta. Normaalisti laajan lähikoulutuksen siirtäminen verkkoon vie vähintään vuoden, joskus jopa vuosia. 

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobssonin mukaan konservatiiviseksi mielletyllä asianajoalalla asianajajatutkinnon verkkoon vieminen on ollut melkoinen suoritus.

– On ainutlaatuista, että Asianajajaliitto pystyi digitalisoimaan haastavan lähikoulutuksen – kirjallisen kokeen, eettisen osan ja oikeudenkäyntiosan – tällaisella vauhdilla. Kun sana uudesta tutkintomuodosta kiiri eteenpäin, alkoi ilmoittautumisia sadella, koska moni juristi kuvitteli etänä tehdyt kokeet helpommiksi kuin normaalit luokkahuoneessa suoritetut kokeet. Mutta moni joutui myös yllättymään. Verkkotutkinto ei tarkoita samaa kuin helppo tutkinto, Jakobsson naurahtaa. 

Asianajajatutkinnon suoritti ennätysmäärä henkilöitä koronavuonna 2020: oikeuden käyttää asianajaja-nimikettä sai kaikkiaan 298 henkilöä, kun vastaava luku esimerkiksi viisi vuotta sitten oli 249 ja kymmenen vuotta sitten 125. Tutkintokokelaat ovat antaneet uudelle verkkotutkinnolle myös erinomaista palautetta: paikasta riippumatonta verkkototeutusta kiitti jopa yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Lisäksi verkkotutkinnon ekologinen säästö on valtava: kymmeniä tuhansia paperitulosteita jäi printtaamatta ja tekemättä jäi tuhansia kokelaiden matkakilometrejä tutkintopaikkakunnille.

Jo alkuvuoden 2021 lukujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että tänä vuonna saavutetaan uusi ennätys tutkintokokelaiden määrässä, kun 300 tutkinnon suorittaneen raja menee rikki. 

Mitä eroa on juristilla/lakimiehellä ja asianajajalla? Lue lisää asianajajatutkinnosta tästä

Asianajajaliitto on tehnyt korona-aikana digiloikkaa myös muilla toiminta-alueillaan: loydaasianajaja.fi-palvelu ja osaamisalueiden esittämistapa uudistui, jäsenasioiden käsittely siirtyi sähköiseen asiointipalveluun ja valvontalautakunnan kanteluprosessi digitalisoitui.

Lisätiedot: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
jäsenpalveluyksikön johtaja Risto Ruuska, p. 0400 720 634, risto.ruuska@asianajajaliitto.fi

www.asianajajaliitto.fi