Asianajoalan uusi verkkopalvelu raivaa tietä oikeusalan digitalisoimiselle

23.4.2021 | Tiedotteet

Asianajajaliitto otti käyttöön verkkopalvelu ASSIn

Asianajajaliitto on avannut uuden asiointipalvelun kaikille Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan kanssa asioiville tahoille. Uusi asiointipalvelu ASSI on moderni ja helppokäyttöinen ajasta sekä paikasta riippumaton palvelu, jossa muun muassa oikeudellisen avustajan valvonta-asiassa voi jatkossa asioida suoraan valvontalautakunnan kanssa tietoturvallisesti ja sujuvasti. Myös suosittu Löydä asianajaja -palvelu on uudistettu.

Valvontalautakunnan uudessa asiointipalvelussa voi kuka tahansa voi laittaa oikeudellista avustajaa koskevan kantelun vireille, ja seurata sen jälkeen asiansa etenemistä itselleen sopivimpana ajankohtana. Uudistus sujuvoittaa esimerkiksi kantelun tekemistä, mikä on ennen vaatinut runsaasti manuaalityötä. Asiointi löytyy osoitteesta www.valvontalautakunta.fi.

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson uskoo, että uusi ASSI-verkkopalvelu raivaa tietä koko oikeusalan digitalisaatiolle ja nykyistä nopeammille oikeusprosesseille.

– Oikeusalan prosessit Suomessa ovat edelleen pitkälti manuaalisten työtapojen varassa, mikä johtuu erilaisiin prosessilajeihin sovellettavasta sääntelystä, tiukasta salassapidosta sekä osin myös työkulttuurimme tietynlaisesta konservatiivisuudesta. Toivon, että tämä Asianajajaliiton digiloikka tuo rohkeutta muillekin oikeusalan toimijoille siirtyä esimerkiksi tuomioistuimissa käsiteltävien juttujen osalta kokonaisvaltaiseen etä- ja verkkoasiointiin sekä lisäämään käsiteltävien asioiden läpinäkyvyyttä. Oikeusprosessien digitalisointi nopeuttaisi varmasti hitaita oikeusprosesseja ja tehostaisi henkilöstöresurssien käyttöä. Lisäksi tarvitaan muita keinoja, kuten kymmenkohtaisessa ehdotuksessamme oikeudenhoidon työtapareformista olemme aiemminkin tuoneet esille, Jakobsson huomauttaa.

Asianajajaliitto uudisti samaan aikaan suositun Löydä asianajaja -palvelun, jossa sopiva asianajaja löytyy nopeasti ja helposti tehokkaan suodatuksen avulla. Palveluun on lisätty myös viranomaisille suunnattu osio, jota käyttämällä esimerkiksi poliisi tai pakkokeinoasiassa päivystävä tuomioistuin voi tavoittaa kiireellisessä rikosasiassa päivystävän asianajajan nopeasti ajankohdasta riippumatta.

Löydä asianajaja -palvelu löytyy verkkosivuilta www.asianajajaliitto.fi tai suoraan osoitteesta www.loydaasianajaja.fi. Asianajajaliiton työtapareformista lisätietoja https://asianajajaliitto.fi/tyotapareformi/.

Lisätiedot: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi,
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi 

www.asianajajaliitto.fi