AOA:lla useita kanteluita vankien puheluiden korkeista maksuista, Suomen Asianajajaliiton kantelu johtamassa muutoksiin

26.5.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu vangin kanteluun:

“Kantelija pyysi tutkimaan Turun vankilan virkamiesten toimintaa puhelimen käyttöön liittyen. Kantelija ei kertomansa mukaan saanut tutkintavankina ollessaan soittaa oikeudenkäyntiavustajalleen korvauksetta, vaikka hänellä oli käytettävissään puheaikaa vain 1,50 euron edestä, mikä ei hänen mielestään olisi riittänyt asian hoitamiseen.

Kantelija arvosteli lain soveltamista siitä, että käytäntö ei hänestä ole yhtenäinen. Laki mahdollistaa hänen mukaansa mielivallan sen suhteen, kuka saa soittaa asianajajalleen välttämättömissä oikeudellisissa asioissa vankilan kustannuksella ja kuka ei.

Omasta tilanteestaan kantelija totesi, että hänellä jäljellä ollut saldo ei olisi riittänyt puheluun asiamäärän ja asian laadun tärkeyden vuoksi. Hänellä oli kertomansa mukaan lisäksi muita erittäin tärkeitä henkilökohtaisia asioita, joiden hoitamiseen hän tarvitsi puhelinsaldoa.
Kantelija tiedusteli, onko perusteltua evätä tutkintavangilta mahdollisuus hoitaa oikeusturvansa kannalta olennaisia asioita.

Turun vankila ei ole menetellyt lainvastaisesti. Saadun selvityksen, ja kantelunkin, mukaan kantelijalla on tapahtumahetkellä ollut vielä mahdollisuus omalla kustannuksellaan soittaa asianajalleen noin kymmenen minuutin kestoinen puhelu. Selvityksen mukaansen jälkeen, kun vangilla ei enää ole omalla puhelintilillään saldoa, hän voi hoitaa välttämättömiä asioita puhelimitse vankilan kustannuksella.

Kiinnitän silti vankilan huomiota jäljempänä selostettavaan oikeusministeriön Suomen Asianajajaliiton tekemään kanteluun antamaan lausuntoon. Pidän siinä kerrotuilla perusteilla itsekin perustellumpana, että tutkintavangin tai vangin varattomuutta ei arvioitaisi kiireellisten oikeusasioiden tai tulosoiton kyseessä ollessa, vaan hänellä olisi siitä riippumatta mahdollisuus hoitaa nämä välttämättömät asiat vankilan kustannuksella. Lainsäädäntö ja sen soveltaminen on laajemminkin kuin kantelijan tapauksessa ongelmallista. Asia tulee toistuvasti esiin kanteluissa. Myös Suomen Asianajajaliitto on kannellut asiasta (EOAK/4257/2020). Se pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan, onko asianmukaista, että tutkintavangit joutuvat Rikosseuraamuslaitoksen vankiloissa itse maksamaan puhelut, jotka he käyvät heille määrättyjen puolustajien kanssa. Pyysin oikeusministeriötä antamaan lausunnon ja hankkimaan tarvittavan selvityksen Asianajajaliiton kanteluun.

… Edellä todetun perusteella oikeusministeriö katsoo, että voimassa olevia säännöksiä olisi perustelluinta tulkita siten, että ainakin vireillä olevan rikosasian hoitamiseksi tarpeelliset puhelut oikeudenkäyntiavustajalle ja tulosoitot olisi mahdollista soittaa maksutta kaikissa vankiloissa.

Tällainen järjestely turvaisi parhaiten tutkintavankien ja vankienoikeuden oikeudenkäyntiavustajaan ja vankilaan saapumisesta ilmoittamiseen sekä olisi kaikkien tutkintavankien ja vankien kannalta yhdenvertainen. Oikeusministeriö katsoo, että Rikosseuraamuslaitoksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vankiloiden ohjeistamiseksi asiassa. Tässä tarkoituksessa oikeusministeriö lähettää tämän lausunnon tiedoksi myös Rikosseuraamuslaitokselle.”

Yhteydenpito asiamieheen puhelimitse korvauksetta (pdf)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments