Asianajajalle huomautus kun asiakasvaroja varten ei ollut avattu erillistä tiliä

25.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli kokouksessaan joulukuussa 2020 käsitellyt asianajajan edustamassa asianajotoimistossa syyskuussa 2019 tehdystä tarkastuksesta laadittua kertomusta.

Hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko asianajaja menetellyt asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjeen vastaisesti. Asianajajan edustamassa asianajotoimistossa tehdystä tarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta ilmeni, että toimiston asiakasvaratilillä oli tarkastushetkellä ollut asiakkaan varoja 42 000 euroa. Varat olivat olleet tilillä helmikuusta 2018 lähtien, eikä niille ollut avattu päämiehen lukuun asiakasvarojen tiliä.

Asianajajan mukaan varojen omistajan lukuun ei ollut kyetty avaamaan tiliä, ja asianajajan toimisto oli saanut varat toisen asianajotoimiston hallusta. Kyse oli ollut varoista, joiden jakamiseen oli haettu uskottua miestä.

Asiassa saadusta selvityksestä ilmeni, että asianajaja oli saatuaan syyskuussa 2019 olleen toimiston tarkastuksen yhteydessä tiedon varojen säilyttämiseen liittyneestä virheellisyydestä tallettanut varat päämiehen lukuun avatulle tilille.

Valvontalautakunta totesi, että kyseiset asiakkaan varat olivat olleet asianajajan edustaman asianajotoimiston asiakasvaratilillä yli puolitoista vuotta. Lisäksi varojen määrää oli pidettävä huomattavana. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli menetellyt asiakasvarojen hoitoa koskevan ohjeen vastaisesti.

Seuraamuksen osalta valvontalautakunta totesi, ettei asiakasvarojen säilyttämiseen yhteisellä asiakasvarojen tilillä ollut edes epäilty liittyneen mitään varojen väärinkäytökseen viittaavaa. Valvontalautakunta piti asianajajan selitystä laiminlyönnin syystä uskottavana ja piti oikeasuhtaisena seuraamuksena huomautusta.

(HUOMAUTUS. 2. jaosto 26.2.2021, 23 §, ei lainvoimainen)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments