Lakiluonnos kansallisesta D-viisumista lausuntokierrokselle

24.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulkoministeriö on lähettänyt viranomaisyhteistyössä laaditun lakiehdotuksen ulkomaalaislain muuttamiseksi lausuntokierrokselle. Siinä esitetään, että myös Suomessa otettaisiin käyttöön kansallinen D-viisumi. Esityksessä säädetään viisumin hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä.

Kansallinen D-viisumi perustuu Schengenin yleissopimukseen ja sen myöntämisen edellytyksistä voidaan säätää myös kansallisesti. Kansallisella D-viisumilla voi oleskella viisumin myöntäneen maan alueella enintään yhden vuoden ajan. Kansallinen D-viisumi oikeuttaa oleskeluun myös Schengen-alueella enintään kolmen kuukauden ajan minkä tahansa kuuden kuukauden jakson aikana.

Hallituksen esityksessä ehdotettu kansallisen viisumin käyttöönotto on yksi toimenpide, jolla nopeutetaan ja sujuvoitetaan erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjän maahantuloprosessia ja samalla tehostetaan työperäistä maahanmuuttoa.

Ehdotuksen mukaan Maahanmuuttovirasto voisi myöntää kansallisen D-viisumin lakiehdotuksessa tarkemmin määritellyille erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen, joille on myönnetty oleskelulupa. Tällöin heidän ei tarvitsisi odottaa oleskelulupakortin valmistumista ja toimittamista ulkomaille. Tämän ensimmäisen lakihankkeen yhteydessä toteutetaan myös kansallisen viisumijärjestelmän kehitystyö, jolla D-viisumin myöntämisen tekninen puoli rakennetaan. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan kevään aikana ja että laki tulisi voimaan syksyllä 2021. 

Kansallista D-viisumia koskeva lainvalmistelu on jaettu aikataulusyistä kahteen osioon. Ensimmäisessä vaiheessa kansallisen D-viisumin käyttäminen päätettiin hallituksen linjauksen mukaisesti yhdistää koulutetun työvoiman maahantulon helpottamiseen eli ns. pikakaista-palvelulupauksen luomiseen erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen. Kansallinen D-viisumi tukisi omalta osaltaan edellä mainitun niin sanotun pikakaista -palvelulupauksen toteutumista

Kansallista D-viisumia koskevaa valmistelua on tarkoitus jatkaa myös tämän esityksen jälkeen ja silloin on tarkoituksena arvioida myös muita mahdollisia kohderyhmiä ja käyttötarkoituksia kansallisen D-viisumin myöntämiselle, ulkomaalaislainsäädännön kehittämistyön rinnalla. Kaikissa muissa Schengen-maissa on tällä hetkellä käytössä kansallinen D-viisumi ja sen kohderyhmät ja käyttömahdollisuudet vaihtelevat maittain.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments