KHO: Toimittaja sai pelkästään nähtäväkseen pyytämänsä rikosta kuvaavan videotallenteen

26.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:27 Asiakirjajulkisuus – Esitutkinta-aineisto – Videoaineisto – Kuvatallenne – Salassa pidettävyys – Asiakirjan antamistapa – Yksityiselämän suoja – Yksityisyyden suojan loukkaaminen

Esitutkinta-asiakirjoihin kuuluvaa kuvatallennetta koskenutta esitutkintaviranomaiselle esitettyä yleisön edustajan tekemää asiakirjapyyntöä ratkaistaessa oli ensin arvioitava, oliko pyydetty tallenne yleisöjulkinen vai salassa pidettävä asiakirja. Esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentti tuli tällaisen asiakirjapyynnön johdosta sovellettavaksi vasta siinä tapauksessa, että tallenteen oli katsottu olevan yleisöjulkinen. Säännös koski ainoastaan tallenteiden antamistapaa eikä tarkoittanut sitä, että salassa pidettävä kuvatallenne olisi voitu luovuttaa yleisön edustajalle esitutkintaviranomaisen luona nähtäväksi.

Esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentti oli esitutkinta-asiakirjoihin kuuluvien ääni- ja kuvatallenteiden antamistapaa koskeva erityissäännös. Lainkohdassa tarkoitettujen asiakirjojen antamistapaa arvioitaessa ei siten voitu soveltaa yleissäännöksenä pidettävää julkisuuslain 16 §:n 2 momentin 2. virkettä.

KHO:2021:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments